Thượng tôn pháp luật: Vườn rau Lộc Hưng

Văn bằng của tác giả
Văn bằng của tác giả

Đỗ Thành Nhân


Giới thiệu

Tiếp theo bài “Thượng tôn pháp luật”(1), đã đưa ra 3 trường hợp “Biệt thự ca sỹ Mỹ Linh”, “Lăng mộ Chủ tịch Trần Đại Quang” và “Vườn rau Lộc Hưng”; bài viết này chỉ nói về “Vườn rau Lộc Hưng”; trước khi đi vào nội dung, xin giới thiệu về bản thân tôi.

Tiếp tục đọc “Thượng tôn pháp luật: Vườn rau Lộc Hưng”

Advertisements

Thượng tôn pháp luật: Ngoài pháp lý ra còn có đạo lý nữa!

44471222_185509792365111_2124175113887678464_o.jpg

Đỗ Thanh Nhân- tác giả gửi bài đến Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam

Luật An ninh mạng có hiệu lực rồi, bài viết này đưa tin hoàn toàn đúng sự thật. Tác giả mong nhận được sự phản biện, tranh luận với quan điểm thượng tôn pháp luật. Trên cơ sở Thủ tướng kêu gọi một chính phủ minh bạch, kiến tạo phát triển và muốn có được một nhà nước pháp quyền, một xã hội dân chủ.

Tiếp tục đọc “Thượng tôn pháp luật: Ngoài pháp lý ra còn có đạo lý nữa!”