Nhà báo Đặng Văn Đại cựu phóng viên báo Tuổi Trẻ bảo kê cho BOT bẩn

Lại thêm một cựu nhà báo của Báo Tuổi Trẻ tiếp tay bảo kê BOT bẩn

BOT bẩn làm tê liệt sự phát triển cơ sở hạ tầng tổng thể của đất nước, gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến sự trì trệ và làm suy yếu luôn nền kinh tế của quốc gia, mật độ dãn dân không được phát triển.

Tiếp tục đọc “Nhà báo Đặng Văn Đại cựu phóng viên báo Tuổi Trẻ bảo kê cho BOT bẩn”