Nhân viên chính phủ rủa dân Nha Trang chết bớt đã lên tiếng xin lỗi người dân

“Dân Nha Trang chết bớt đi” – Đặng Hoàng Việt, công tác tại cơ quan công an-tức là một nhân viên nhà nước tỉnh Khánh Hoà. Sau câu nói trên, Việt bị dân Nha Trang tóm cổ buộc lên tiếng xin lỗi dân Nha Trang.

Tiếp tục đọc “Nhân viên chính phủ rủa dân Nha Trang chết bớt đã lên tiếng xin lỗi người dân”

Advertisements