Đại án Thủ Thiêm: cựu đại tá công an bênh vực bà con mất đất, gửi thỉnh nguyện thư đến thủ tướng.

49210969_326051168121170_2112269400118657024_n.jpg

Đại án Thủ Thiêm:
Nói thêm về đơn kiến nghị của tôi gửi thủ tướng!
-Nguyễn Đăng Quang-

Tiếp tục đọc “Đại án Thủ Thiêm: cựu đại tá công an bênh vực bà con mất đất, gửi thỉnh nguyện thư đến thủ tướng.”