Hải Hà, Lâm Đồng: chính quyền thôn bêu tên các hộ không đóng tiền đường lên cột điện

Đây là bảng thông báo của chính quyền thôn Hải Hà, Xã Hoài Đức, Huyện Lâm Hà Tỉnh Lâm Đồng.

Hai gia đình bị bêu tên là ông bà Lê Văn Vụ-Nguyễn Thị Hường và Cù Văn Nhương-Nguyễn Thị Hằng.

Tiếp tục đọc “Hải Hà, Lâm Đồng: chính quyền thôn bêu tên các hộ không đóng tiền đường lên cột điện”