Đơn tố cáo khẩn cấp chính quyền Hà Nội giả mạo biên bản để đập nhà Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ gửi Chủ tịch nước Trọng và Thủ tướng Phúc

Chính quyền Hà Nội đập phá sân và cưỡng đoạt 50,6m2 đất ở của gia đình Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ vào ngày 23/10/2014
Chính quyền Hà Nội đập phá sân và cưỡng đoạt 50,6m2 đất ở của gia đình Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ vào ngày 23/10/2014

Tiếp tục đọc “Đơn tố cáo khẩn cấp chính quyền Hà Nội giả mạo biên bản để đập nhà Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ gửi Chủ tịch nước Trọng và Thủ tướng Phúc”

Advertisements