Chân dung kẻ chỉ huy phục kích và đốt xe tải cứu trợ nhân đạo Venezuela

52694924_250396735846262_4744555968510033920_n.jpg

Đây là Carlos Alfredo Perez Ampueda, người đứng đầu của vệ binh quốc gia Venezuela, cũng là kẻ chỉ huy phục kích và đốt xe tải cứu trợ nhân đạo. Tiếp tục đọc “Chân dung kẻ chỉ huy phục kích và đốt xe tải cứu trợ nhân đạo Venezuela”