Giới thiệu talkshow “Nhà báo và Công dân trong thực thi Luật Tiếp cận thông tin”

 

Hướng tới Ngày Quyền biết Quốc tế (International Right to Know day – 28/09) và nhân dịp Luật Tiếp cận thông tin chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2018, với mục tiêu nâng cao nhận thức cho người dân về quyền tiếp cận thông tin, Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý nhà báo, Quý cơ quan và Quý đồng nghiệp tham gia talkshow “Nhà báo và Công dân trong thực thi Luật Tiếp cận thông tin”.

42565182_2367572043470024_4635491050759127040_o

Tiếp tục đọc “Giới thiệu talkshow “Nhà báo và Công dân trong thực thi Luật Tiếp cận thông tin””

Advertisements