Tính toán sơ bộ: Dân nghèo Việt Nam phải gánh thuế 58% trên mỗi lít xăng

Một cảnh mua bán xăng. Ảnh: Vnexpress
Một cảnh mua bán xăng. Ảnh: Vnexpress

Mỗi lít xăng nhập về Việt Nam bao gồm phí vận chuyển có giá thành là: 8.147đồng. Sau đó, nhà nước đến áp giá thuế, công dân Ngô Trường An làm một phép tính và cho ra con số phí, qũy cho mỗi lít xăng như sau:

Continue reading “Tính toán sơ bộ: Dân nghèo Việt Nam phải gánh thuế 58% trên mỗi lít xăng”

Nước Pháp tiếp tục đưa bằng chứng chủ quyền của quốc gia Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

49763653_762453227452438_6639119716981932032_n.jpg

Pháp đưa một số bằng chứng lịch sử và pháp lý & hành chính của chủ quyền của quốc gia Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngoài ra viện bảo tồn dữ liệu quốc gia Pháp còn giữ rất nhiều bằng chứng khác có lợi cho Việt Nam.

Continue reading “Nước Pháp tiếp tục đưa bằng chứng chủ quyền của quốc gia Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”

Văn khố Pháp tung chứng từ chứng minh Quần đảo Hoàng Sa đã được sáp nhập vào Việt Nam năm 1816.

50000126_761494144215013_6804272007060914176_n.jpg

Chính phủ Pháp khẳng định, Quần đảo Hoàng Sa đã được sáp nhập vào Việt Nam năm 1816. Đến năm 1885, Trung Quốc cũng đã thừa nhận, Pháp thay thế quyền chủ quyền của Việt Nam đối với Quần đảo Hoàng Sa.

Continue reading “Văn khố Pháp tung chứng từ chứng minh Quần đảo Hoàng Sa đã được sáp nhập vào Việt Nam năm 1816.”

Cộng nghiệp ở Lộc Hưng: Ủi sạch vườn rau của gia đình định cư từ năm 1933

Ông Phát bên căn nhà và khu vườn do cha ông để lại từ thời khẩn hoang
Ông Phát bên căn nhà và khu vườn do cha ông để lại từ thời khẩn hoang

Một gia đình sống ở vườn rau Lộc Hưng từ năm 1993, trước khi có cả chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũng như có trước cả chế độ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã mất cả miếng đất cha truyền con nối trong đợt chính quyền cưỡng chế khu dân cư.

Continue reading “Cộng nghiệp ở Lộc Hưng: Ủi sạch vườn rau của gia đình định cư từ năm 1933”

Bóp bụng, đầu phình to: Biến tướng của “tinh giảm biên chế”

Ông Mai Tiến Dũng phụ trách tinh giản biên chế
Ông Mai Tiến Dũng phụ trách tinh giảm biên chế

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tiết kiệm ngân sách, giảm chi thường xuyên, cải cách tiền lương. Chỉ tiêu Chính phủ đặt ra từ 2015-2021 phấn đấu giảm 10% tổng số biên chế, bình quân mỗi năm khoảng 1,66% tương đương khoảng 50.000 công chức, viên chức.

Continue reading “Bóp bụng, đầu phình to: Biến tướng của “tinh giảm biên chế””

Cẩn trọng khi tham gia các hội đoàn mang màu sắc chính trị

Convicts_exercising_in_the_yard_at_Pentonville_Prison_web.jpg

Bên cạnh những nghiệp đoàn độc lập thực sự vì quyền lợi của người lao động hình thành trên cơ sở pháp lý của thỏa thuận Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), thì cũng có những lời kêu gọi tham gia các tổ chức mang đậm màu sắc chính trị, dễ đưa đến những rủi ro tù tội. Continue reading “Cẩn trọng khi tham gia các hội đoàn mang màu sắc chính trị”