Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam trả bút cho tác giả với mỗi bài viết gửi về và được đăng lên trên nhật báo.

Địa chỉ điện thư nhận bài cộng tác: nghiepdoanbaochi@gmail.com

Kể từ ngày 03 tháng 05 năm 2018, Ban biên tập của Nghiệp đoàn báo chí nhận các bài và đăng, với mức chi trả nhuận bút cho các tác giả như sau:

  • Đối với các bài đưa tin thời sự, nhanh, nóng, không trùng lặp với bất kỳ đâu: 200 000 VND/bài. ( khoảng 10 USD)
  • Đối với các bài chính luận : 100 000 VND/bài (khoảng 5 USD)
  • Đối với các bài có tình hàn lâm học thuật, dạy về kỹ năng làm báo chuyên nghiệp: 300 000 VND/bài ( khoảng 15 USD)
  • Một số bài được hồi âm là “khuyến khích đăng”, nghĩa là được đăng nhưng không được tính nhuận bút.

 

Chú ý:

  1. Tác giả một bài báo được trả nhuận bút vào tháng kế tiếp tháng đăng báo. Ví dụ, một tác giả gửi bài ngày 28 tháng 05 năm 2018, bài được đăng ngày 01 tháng 06 năm 2018 thì nhuận bút sẽ được Nghiệp đoàn trả vào tháng 07 năm 2018, vào khoảng ngày 10 hoặc sớm hơn.
  2. Khung nhuận bút này có thể thay đổi, tùy theo tình hình tài chính của Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam.
  3.  Với mỗi bài viết gửi đến Nghiệp đoàn, xin bạn ghi rõ bút danh hoặc tên thật muốn sử dụng sẽ đề dưới bài.
  4. Bạn hãy tham khảo quan điểm báo chí của chúng tôi để định hướng viết bài sao cho phù hợp với tinh thần của Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam: https://goo.gl/F35mEv

Trân trọng.

Cập nhật ngày 18 tháng 09 năm 2018

Advertisements