Danh sách các nghiệp đoàn đối tác của Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam:

1/ Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam

2/ Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam

3/ Nghiệp đoàn tin học Việt Nam

4/ Nghiệp đoàn y dược sĩ tự do

Trong giai đoạn 2018-2020, Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam đặt quan hệ đối tác chiến lược  với Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam.

Xem bản ghi nhớ giữa hai nghiệp đoàn về giao ước đối tác chiến lược tại đây: https://goo.gl/ANMDGH

Nếu bạn là một tổ chức nghiệp đoàn cùng loại, muốn  đăng ký làm đối tác của chúng tôi trong những chương trình hành động chung, mời gửi thư về địa chỉ điện thư: info@nghiepdoanbaochi.org

 

Xin chân thành cám ơn.

Advertisements