Để đăng ký làm thành viên tập sự của Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam, xin mời bạn hoàn thành mẫu đơn sau đây:

Hoặc đơn giản bạn chỉ cần gửi điện thư đến email: info@nghiepdoanbaochi.org ( gặp tổng thư ký Triệu Hoài An) hoặc info@vnju.org ( gặp chủ tịch Nguyễn Tú Cầu)

Bạn cài sẵn ứng dụng nhắn tin an toàn Telegram để chúng tôi liên lạc trở lại với bạn nhé.

Số Telegram của Nghiệp đoàn là: +819040951712

Telegram tải xuống dễ dàng trên máy vi tính và trên điện thoại thông minh. Trên máy vi tính, bạn tải xuống Telegram tại đây: https://desktop.telegram.org/

Đề nghị ứng viên cài thêm Whatsapp, Signal, Viber để Nghiệp đoàn thuận tiện liên lạc phỏng vấn.

 

Advertisements