Để đăng ký làm thành viên tập sự của Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam, mời bạn hoàn thành mẫu đơn sau đây:

 

Hoặc đơn giản bạn chỉ cần gửi điện thư đến email: info@nghiepdoanbaochi.org ( gặp tổng thư ký Triệu Hoài An)

Advertisements