Để đăng ký làm thành viên tập sự của Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam, xin mời bạn hoàn thành mẫu đơn sau đây:

 

 

 

Hoặc đơn giản bạn chỉ cần gửi điện thư đến email: info@nghiepdoanbaochi.org ( gặp tổng thư ký Triệu Hoài An) hoặc info@vnju.org ( gặp chủ tịch Nguyễn Tú Cầu)

Bạn cài sẵn ứng dụng nhắn tin an toàn Telegram để chúng tôi liên lạc trở lại với bạn nhé. Telegram tải xuống dễ dàng trên máy vi tính và trên điện thoại thông minh. Trên máy vi tính, bạn tải xuống Telegram tại đây: https://desktop.telegram.org/

 

Advertisements