Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam là một tổ chức nghiệp đoàn độc lập của những người hành nghề báo chí nói tiếng Việt, ra đời ngày 03 tháng 05 năm 2018, trùng ngày tự do báo chí thế giới. Trung tâm điều hành của nghiệp đoàn là các sinh viên đã và đang theo học tại đại học Văn khoa Sài Gòn, Việt Nam, hoạt động một cách hợp hiến. Nghiệp đoàn vận hành theo Cơ cấu Việt-Nho.

Giá trị-  Tầm nhìn và Sứ mệnh của Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam được định như sau:

 

Giá trị:   Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam là tập hợp của những nhà báo, phóng viên và nhà chính luận trẻ Việt Nam. Nghiệp đoàn là một cơ cấu mở cửa cho tất cả mọi người  đăng ký tham gia.  Ban điều hành của Nghiệp đoàn là những nhà báo dưới 35 tuổi. Các thành viên nhiều tuổi của nghiệp đoàn là  những nhà báo có thâm niên kinh nghiệm trong công việc làm truyền thông. Các thành viên của Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam có ước mơ cải cách nền báo chí Việt Nam.

              Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam là tổ chức đưa tin dựa theo sự thật, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ chính phủ và đảng phái nào. Các phóng viên của nghiệp đoàn đưa tin khách quan, không nghiêng về bên tả hay bên hữu và không thiên vị bất kỳ ai.

             Nghiệp đoàn còn là tổ chức bảo vệ ký giả truyền thông đang hành nghề tại Việt Nam. Các phóng viên và nhà báo của nghiệp đoàn có tinh thần tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong chuyên môn và trong cuộc sống.

             Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam mở cửa tự do cho các nhà báo và phóng viên trẻ tham gia làm thành viên. Hơn thế nữa, Nghiệp đoàn có những chương trình đào tạo kiến thức và kỹ năng báo chí cho những bạn trẻ có ước mơ dấn thân vào nghề truyền thông.

 

 

 

Tầm nhìn: Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam đang nỗ lực tự hoàn thiện và được hỗ trợ bởi các nghiệp đoàn bạn để hòan thiện cơ cấu và bổ sung nhân sự vào các vị trí để trở thành một nghiệp đoàn lao động chuyên nghiệp, theo tiêu chuẩn và dưới sự giám sát của Tổng liên đoàn lao động Thế giới ITUC.

                Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam đã, đang và sẽ khẩn trương hợp tác với các tổ chức nghiệp đoàn cùng loại để hỗ trợ  cho ra đời các nghiệp đoàn độc lập trong mỗi ngành nghề, hầu nâng cao sự đảm bảo nhân phẩm cho người lao động Việt Nam, đẩy nhanh tiến trình quốc gia cho Việt Nam .

                Hiện tại, Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam đang sát cánh cùng Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam và Nghiệp đoàn y dược sĩ tự do để tổ chức được một nền giáo dục nhân bản và một nền y tế miễn phí cho toàn dân.

Sứ mệnh:

                  Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam có sứ mệnh làm trung thực hóa nền báo chí Việt Nam. Theo đó, Nghiệp đoàn tham gia điều tiết một cách tích cực cả báo chí nhà nước lẫn báo chí tự do, sao cho  giảm thiểu tình trạng áp đặt suy nghĩ và định hướng dư luận nơi báo chí nhà nước, đồng thời giảm tình trạng suy diễn, võ đoán nơi báo giới chí tự do.

              Các thành viên của Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam thực hiện sứ mệnh truyền thông có ích, hỗ trợ truyền thông cho mọi cá nhân, tổ chức và chính phủ trong những chương trình hành động thiết thực cho để cải thiện đời sống cho nhân dân, cùng với nỗ lực cứu vãn đạo đức xã hội Việt Nam.

 

           Để gửi bài cộng tác hoặc đăng ký tham gia Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam, bạn chỉ cần gửi điện thư đến email info@nghiepdoanbaochi.org hoặc gọi tới số  điện thoại: + 33176914341  . Xin trân trọng cám ơn.

 

 

 

 

Advertisements