Đại gia Đặng Văn Thành chuẩn bị bán đường ngọt Biên Hoà cho tư bản Tàu?

Đặng Văn Thành gốc  Trung Quốc, ông là đại gia ngân hàng và bất động sản, trùm ngành mía đường. Mới đây ông Thành đã tóm gọn êm ru thương hiệu Đường Biên Hoà danh tiếng mấy chục năm vào tay, Thành đang chuẩn bị cổ phần và bán sang tay cho nước khác. Continue reading “Đại gia Đặng Văn Thành chuẩn bị bán đường ngọt Biên Hoà cho tư bản Tàu?”

Advertisements