Cập nhật kết quả trưng cầu dân ý bảo hiểm bắt buộc đối với ô-tô, xe máy.

Cập nhật đến 06h40 ngày 22 tháng 05 năm 2020, Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam đã thu được 30 phiếu, trong đó cả 30 phiếu (100%) yêu cầu bãi bỏ quy định bắt buộc mua bảo hiểm đối với chủ mô-tô, xe máy.

Tiếp tục đọc “Cập nhật kết quả trưng cầu dân ý bảo hiểm bắt buộc đối với ô-tô, xe máy.”

Tuyên bố về vụ án Hồ Duy Hải.

Anh Hồ Duy Hải.
Anh Hồ Duy Hải.

Kính gửi các bạn.

Về vụ án Hồ Duy Hải.

Bây giờ, có nhiều tổ chức cùng làm góp phiếu về Hồ Duy Hải, như vậy sẽ trùng lặp.

Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam gửi các phiếu trưng cầu dân ý vụ Hồ Duy Hải (mà nghiệp đoàn nhận được) về cho câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng: tuyenbohdh@gmail.com

Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng sẽ đếm phiếu theo lời hứa và công bố và số lượng ký tên.

Tiếp tục đọc “Tuyên bố về vụ án Hồ Duy Hải.”

Trưng cầu dân ý: Trả lại tên cho đại học Văn Khoa Sài Gòn

Hiện nay, tất cả những người yêu nước đều không ai gọi “Thành phố Hồ Chí Minh” mà tất cả đều đang gọi là “Sài Gòn”. Cũng vậy, những thành viên chủ chốt của Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam đều gọi là Đại học Văn Khoa Sài Gòn.

WhatsApp Image 2018-11-27 at 07.10.04.jpeg

Tiếp tục đọc “Trưng cầu dân ý: Trả lại tên cho đại học Văn Khoa Sài Gòn”

Trưng cầu dân ý về việc trả lại tên cho thành phố Sài Gòn

Qúy vị và các bạn thân mến, thành phố ở trung tâm miền nam đất nước là Sài Gòn, cái tên đã rất quen thuộc và đi vào lòng người. Vào năm 1976, một năm sau khi quân Hà Nội chiếm được Sài Gòn,  thành phố bị đổi tên thành TP.Hồ Chí Minh.

tc3b2a-c491c3b4-chc3a1nh-sc3a0i-gc3b2n

Tiếp tục đọc “Trưng cầu dân ý về việc trả lại tên cho thành phố Sài Gòn”

Trưng cầu dân ý: Bạn có đồng ý cho Trung Quốc thuê đất 99 năm không?

34137576_10211375769417876_913340008268562432_n.jpg

Một cuộc trưng cầu dân ý do Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam tổ chức. Bạn có đồng ý cho Trung Quốc thuê đất 99 năm để thành lập các đặc khu kinh tế Vân Đồn- Bắc Vân Phong- Phú Quốc không?

Mời bạn tham gia bỏ phiếu tại đây:https://goo.gl/forms/CwWXwfucBR5yQzPh1 Tiếp tục đọc “Trưng cầu dân ý: Bạn có đồng ý cho Trung Quốc thuê đất 99 năm không?”