Cứ 6 phụ nữ sống ở Mỹ thì có 1 người đã từng bị tấn công tình dục.

Bạn có biết: Nhiều trang web thống kê kết luận Mỹ là quốc gia có tỉ lệ phụ nữ bị cưỡng hiếp, án hiếp dâm cao nhất thế giới. Ngay cả chính một tổ chức bảo vệ quyền lợi phụ nữ của nước này cũng cho biết cứ 6 phụ nữ sống ở Mỹ là có 1 người đã từng bị tấn công tình dục.

46496035_611665839270385_8452725797235458048_n.jpg
Tác giả bài viết

Continue reading “Cứ 6 phụ nữ sống ở Mỹ thì có 1 người đã từng bị tấn công tình dục.”

Advertisements