Bạn biết gì về đất nước Lít-va?

 

 

Untitled.png

Bạn biết gì về đất nước Litva? Đất nước nhỏ bé này chỉ có gần 4 triệu dân nhưng tính đến năm 2016, GDP trên đầu người của Litva đạt 42.776 USD, đứng thứ 87 thế giới và đứng thứ 30 châu Âu.

Tiếp tục đọc “Bạn biết gì về đất nước Lít-va?”