Giới thiệu thư ký tòa soạn Lê Ngọc Lan Hương

Lê Ngọc Lan Hương giữ chức thư ký tòa soạn, nằm trong cơ cấu ban điều hành lâm thời của Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam.

Không Có Tiêu Đề246 (1)
Thư ký tòa soạn Lê Ngọc Lan Hương

Tiếp tục đọc “Giới thiệu thư ký tòa soạn Lê Ngọc Lan Hương”

Giới thiệu tổng biên tập Triệu Hoài An

Trong giai đoạn mới thành lập, Ban vận động Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam phân công cho nhà báo trẻ Triệu Hoài An, sinh năm 1993 làm tổng thư ký lâm thời kiêm tổng biên tập của Nghiệp đoàn.

Ảnh bìa minh họa - Hãy kể về giấc mơ của anh
Tổng biên tập Triệu Hoài An và tình nguyện viên Như Quỳnh

Tiếp tục đọc “Giới thiệu tổng biên tập Triệu Hoài An”