Chính sách phát triển công nghệ số của Đặng Tiểu Bình

 

Untitled.png

Để phát triển công nghệ số, chính sách của Đặng Tiểu Bình có thể là một ví dụ rất khá. Chính sách nầy bắt nguồn từ Đặng và kế tiếp với các người lãnh đạo sau đó. Nó tóm tắt như sau.

Tiếp tục đọc “Chính sách phát triển công nghệ số của Đặng Tiểu Bình”

Trung Quốc: từ trung tâm sáng tạo công nghệ đến sào huyệt ăn cắp phát minh

Tại sao từ một cường quốc sáng tạo từ 500 năm trước Trung Quốc đã thực sự trở thành cường quốc sao chép và bắt chước, cướp đoạt công nghệ dưới mọi hình thức? Ngày 1/7/2018 này, nhà nghiên cứu kinh tế học Trung Quốc-Giáo sư Trương Duy Nghênh đã tham dự lễ tốt nghiệp của Viện nghiên cứu phát triển quốc gia thuộc Đại học Bắc Kinh. Trong buổi lễ, ông có bài phát biểu đại diện cho giáo viên với chủ đề “Tự do là một trách nhiệm”, ông nói đẩy mạnh và bảo vệ tự do là trách nhiệm của mỗi người Trung Quốc quan tâm đến vận mệnh của đất nước.

truongbaonghinh.jpg
Giáo sư Trương Duy Nghênh

Tiếp tục đọc “Trung Quốc: từ trung tâm sáng tạo công nghệ đến sào huyệt ăn cắp phát minh”

Bang giao Mỹ-Trung trong tuần

Hình minh họa: cryptocurrency-truth
Hình minh họa: cryptocurrency-truth

Trong bài gần đây “Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung và những hệ lụy đối với các chế độ Cộng sản” chúng tôi phân tích rằng:

  1. cuộc chiến tranh lạnh giữa thế giới tự do thương mại và thế giới “kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa” của Trung Quốc và Việt Nam có vẻ như đang hình thành,  
  2. khoảng thời gian khi các chế độ cộng sản núp đằng sau doanh nghiệp tư nhân và sử dụng sức mạnh của công nghiệp do họ sáng tạo và gây dựng để ăn cắp từ tư nhân và dân oan đã dần dần thu hẹp lại.(1-2)

Tiếp tục đọc “Bang giao Mỹ-Trung trong tuần”