Vinfast quay lưng lại các giá trị của Vin, bịt miệng truyền thông, che giấu sản phẩm lỗi

Ảnh tư liệu: Xe Vin Fadil của Vin Group
Ảnh tư liệu: Xe Vin Fadil của Vin Group

Nếu đúng chỉ là lỗi sút jack cắm quạt két nước làm bốc khói hoặc chảy nhớt xe thì bịt miệng truyền thông là xong. Nhưng nếu có những lỗi trầm trọng khác mà bịt miệng truyền thông thì chẳng khác nào dồn nén lò xo lại, có ngày các lỗi tiếp theo lò xo bung ra mạnh hơn.

Continue reading “Vinfast quay lưng lại các giá trị của Vin, bịt miệng truyền thông, che giấu sản phẩm lỗi”

Advertisements