Về chuyện một người Việt xúc phạm di sản tinh thần của dân tộc Nhật Bản

Một người, rất có thể là người Việt Nam, đã xúc phạm niềm tự hào tinh thần của tinh thần của mình bằng cách viết tên mình là “A.Hào” lên hòn đá đó.

Hòn Đá thiêng thuộc di sản quốc gia của Nhật, có hơn 500 năm tuổi. Trước 1869 là sở hữu của các võ sĩ đạo, sau khi tòa thành sụp đổ các bức tường và dãy đá vẫn được dân ở đây gìn giữ!

45343168_10210747046866984_1752651857144053760_o.jpg

Continue reading “Về chuyện một người Việt xúc phạm di sản tinh thần của dân tộc Nhật Bản”

Advertisements

Hiện tượng chợ cóc…

42664177_557862804674324_6702141898124951552_o.jpg
CHỢ là một trong những thiết chế cấu thành đời sống cộng đồng dân cư. Để chăm lo đời sống cộng đồng mà chính quyền chỉ xây dựng “Điện, Đường, Trường, Trạm” (trạm y tế, trạm cấp nước…) là chưa đủ. Làng quê xưa và cộng đồng dân cư ngày nay còn cần CHỢ, CHÙA (hay Nhà thờ), NHÀ Văn hóa/ sinh họat cộng đồng, Nơi VUI CHƠI của trẻ em, tập tành của người lớn… Ở đây chỉ nói về CHỢ.

Continue reading “Hiện tượng chợ cóc…”