Untitled.png

Tôi là: Trần Thị Nhị: Sinh ngày 24 tháng 12 năm 1963.

Địa chỉ: Xóm 7 Hội Động- Xã Đức Lý-Huyện Lý Nhân -Tỉnh Hà Nam (Nhà thuê ông Trần Xuân Dần)

Số điện thoại: 0359504354

Tôi là dân oan,có chỗ ở duy nhất đã bị phá dỡ, đất đai tôi sử dụng hợp pháp và làm nghĩa vụ tài chính bị Agribank chiếm một cách phi đạo lý, trái pháp luật.Hiện tôi đang mất nhà ở phải đi thuê. Tôi đã nhiều lần làm đơn tố cáo gửi đến các cơ quan bảo vệ pháp luật của huyện Lý Nhân,của tỉnh Hà Nam, nhưng đến nay do sự dung túng, bao che cho Agribank nên vẫn chưa được giải quyết, giải quyết không đúng Luật. Nay một lần nữa bằng đơn này tôi kêu oan tới Ban tư pháp của Quốc hội mong được giải nỗi oan ức của gia đình tôi:

Nguồn gốc nhà ở của gia đình tôi:

Gia đình tôi là gia đình cán bộ công nhân viên chức từ thời bao cấp. Tôi là viên chức của Ngân hàng Nhà nước thuộc Chi Điếm Lý Nhân. Năm 1987 gia đình tôi được phân một gian nhà ở tập thể ở ổn định tại Phòng Giao dịch Chợ Chanh thuộc thôn 4 xã Nhân Mỹ. Ngày 30/1/2015, Agribank tự ý thuê vệ sỹ đến đần áp, vứt người gia đình tôi ra đường, thu giữ niêm phong tài sản, phá nhà chiếm đất trái pháp luật. Nguồn gốc lịch sử về đất ở và nhà ở gia đình tôi thể hiện trên các giấy tờ sau:

Về quyền sử dụng đất.Ngày 03/7/198, Trưởng chi điếm Ngân hàng Nhà nước Huyện Lý Nhân Phạm Ngọc Cầu có đơn xin cấp đất xây dựng Phòng Giao dịch Chợ Chanh tại thôn 4 xã Nhân Mỹ gửi Ủy ban nhân dân Huyện Lý Nhân, được Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân lúc đó là Phó Chủ tịch Phạm Văn Phấn phê duyệt với nội dung:Tổng diện tich xin cấp là 2000 m2 (50mx40m) dùng vào mục đích xây dụng các công trình:

– Nhà làm việc 5 gian 100 m2

– Nhà ở 10 hộ 180 m2 (Mỗi hộ 3m x 6m)

– Công trình phụ 40 m2

– Hàng rào bảo vệ 160 m2 (Xây xung quanh nhà làm việc)

Ngày 15/7/1982 Ủy ban nhân dân Xã Nhân Mỹ thực hiện giao đất như nội dung đơn trên.Ngày 17/7/1982 Trưởng chi điếm Ngân hàng Nhà nước Huyện Lý Nhân có tờ trình xin cấp vốn xây dựng cơ bản từ vốn nội ngành là 475.000 VNĐ để xây dựng các công trình gồm:Nhà làm việc 5 gian 100 m2 hướng Tây nhìn ra đường; Nhà ở cho hộ gia đình 8 gian 144 m2 hướng Nam đảm bảo thoáng mát.Công trình do Công ty Xây dựng Huyện Lý Nhân-Giám đốc là ông Tạ Quang Chiến thi công và bàn giao cho Ngân hàng Nhà nước huyện Lý Nhân theo biên bản ngày 27/12/1985. Cũng theo biên bản này thì năm 1994 dãy nhà tôi ở đã hết khấu hao và có giá trị bằng 0, đã loại ra khỏi danh mục tài sản của Ngân hàng Nhà nước.

Năm 1987, tôi có đơn xin cấp nhà ở gửi Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước-Chi điếm Huyện Lý Nhân. Do đủ điều kiện nên được Ban giám đốc xét duyệt và bố trí ở 1 gian tại dãy nhà nói trên. Đơn do bà Phạm Thị Hướng lúc đó làm Phó phòng Tín Dụng viết để tôi chép và bà biết việc Ban giám đốc phân nhà cho tôi tại PGDCC. Trong quá trình ở và sử dụng,gia đình tôi đã nhiều lần sửa chữa, thay thế, tôn tạo, giữ gìn bằng kinh phí của gia đình. Gia đình tôi còn khoan giếng, xây bể lọc lấy nước sạch dùng trong sinh hoạt. Năm 1991 Hợp tác xã Nông Nghiệp xã Nhân Mỹ mắc điện sinh hoạt cho gia đình tôi sau khi đã nộp đầy đủ tiền chi phí ban đầu, tiền công tơ, tiền đường dây và cấp cho gia đình tôi một sổ tiêu thu điện dùng cho hộ gia đình mang tên Nguyễn Thế Thanh chồng tôi. Nhưng khi bàn giao về cho ngành điện quản lý trên hoá đơn thu tiền điện của gia đình tôi lại ghi tên Nguyễn Thị Kim Thanh. Gia đình tôi thắc mắc thì cán bộ thu tiền điện giải thích do Điện lực Lý Nhân ghi nhầm tên còn số công tơ và mã khách hàng vẫn đúng là của gia đình tôi. Sau ngày nhà tôi bị phá dỡ, công tơ cũng bị tháo mất dù mắc tận cột điện ngoài đường và tiền thay công tơ gia đình tôi đã thanh toán hết với Điện lực Lý Nhân.

Nguồn gốc đất đai gia đình tôi sử dụng.

Diện tích đất và nhà trên đất tôi đang ở được nhiều nhân chứng và cả Agribank-Chi nhánh Lý Nhân công nhận tôi ở 1 gian từ năm 1987 và 3 gian cuối dãy từ năm 1996 căn cứ Công văn 02 do giám đốc Agribank-Chi nhánh Lý Nhân Nguyễn Văn Hải ký ngày 27/9/1997.Theo Khoản 7 Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hanh 1 số điều của Luật đất đai 2013.Trích nguyên văn: “Điều 18. Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 100 của Luật Đất đai

Các giấy tờ khác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 100 của Luật Đất đai có tên người sử dụng đất, bao gồm:

1……

7. Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho cơ quan, tổ chức để bố trí đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm nhà ở hoặc xây dựng nhà ở để phân (cấp) cho cán bộ, công nhân viên bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công nhân viên tự đóng góp xây dựng. Trường hợp xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước thì phải bàn giao quỹ nhà ở đó cho cơ quan quản lý nhà ở của địa phương để quản lý, kinh doanh theo quy định của pháp luật.”

Theo các tài liệu phía Agribank lưu giữ đối chiếu với điều Luật trên thì gia đình tôi được Nhà nước công nhận 120 m2 đất ở vì: Dãy nhà tôi ở được Ngân hàng Nhà Nước Huyện Lý Nhân có đơn xin cấp đất ở (Cho 10 hộ mỗi hộ 3 m x 40 m.Gia đình tôi là đối tượng của 1 trong những hộ đó) được Ủy ban nhân dân Huyện Lý nhân phê duyệt ngày 3/7/1981.Theo Luật đất đai 1993 và nghị định 61 ngày 5/7/1994 thì nhà tôi ở thuộc quyền quản lý của chính quyền địa phương chứ không phải Agribank. Như vậy nhà ở của gia đình tôi là hợp pháp,phù hợp với pháp luật và đúng mục đích sử dụng đất và mục đích của Chi điếm Ngân hàng Nhà Nước huyện Lý Nhân lúc đó. Trong suốt quá trình gần 30 năm tôi ở cũng không có ai cho mượn,không ai bàn giao, cũng không có điều luật nào trong chương Thừa kế của Luật dân sự quy định cho Agribank Lý Nhân kế thừa, không ai dòm ngó khi bão gió,lúc hỏa hoạn. Vật liệu để tồn tại đã được gia đình tôi thay thế phần lớn qua các lần sửa chữa bởi một công trình xây cấp 4 không thể tồn tại hơn 30 năm nếu không được sửa chữa, tôn tạo, thay thế. Ngoài ra, gia đình tôi còn xây dựng thêm nhiều công trình phụ. Kể từ khi thành lập (26/3/1988) Agribank-Chi nhánh Lý Nhân không xây dựng thêm bất cứ 1công trình nào tại Phòng giao dịch Chợ Chanh mà chỉ sửa chữa 5 gian nhà ở tập thể (Từ gian số 1 -5) và nhà làm việc. Không có tài liệu nào chứng minh nhà tôi đang ở thuộc sở hữu và là tài sản thuộc Agribank. Agribank không tạo lập (xây dựng), không sửa chữa, không có quyền sở hữu, và cũng không đang sử dụng. Những lãnh đạo đương nhiệm của Agribank tham gia tố tụng là những người mới bổ nhiệm thời gian gần đây không ai là người cho tôi mượn nhà cả. Còn 18 hộ gia đình ở 2 dãy tập thể cùng thời như tôi ở thị trấn Vĩnh Trụ huyện Lý Nhân nay có hộ còn vẫn đang sử dụng để ở, có hộ mặc dù không có nhu cầu ở cũng tranh giành để chuyển nhượng cho người khác, chỉ mình gia đình tôi bị Agribank phá dỡ.

Về sử dụng đất ao.

Ngoài diện tích đất ở trên gia đình tôi còn sử dụng 1 ao diện tích khoảng 280 m2 phía Bắc Giáp Bưu điện.Nguồn gốc ao này là con mương tưới tiêu nước của Hợp tác xã Nông nghiệp xã Nhân Mỹ và 1 phần diện tích thùng đào do lấy đất vượt nền xây dựng dãy nhà ở tập thể. Các xác nhận tự viết của 6 hộ dân sống lâu năm tại thôn 4 Nhân Mỹ biết về việc tôi sử dụng diện tích đất, cả sự thừa nhận từ phía Agribank. Và cũng thể hiện trên Sổ địa chính xã Nhân Mỹ cùng trích lục bản đồ đo năm 1991 vẽ năm 1994 lập năm 1998 thể hiện rõ sự tồn tại của con mương này. Căn cứ vào Luật đất đai 1993,ngày 17/4/1996 Ủy ban nhân dân xã Nhân Mỹ yêu cầu tôi làm nghĩa vụ tài chính,tôi nộp tiền sử dụng đất 8.000.000 đồng nội dung trên hóa đơn ghi rõ nộp tiền sử dụng đất không phải tiền thuê đất. Từ ngày 17/4/1996 về trước tôi không có nhu cầu thuê đất hay xin giao đất tại bất cứ vị trí nào trên địa bàn xã Nhân Mỹ mà chỉ đang sử dụng đất ao như trình bày ở trên.Giá đất quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam theo văn bản số 454/QĐ-UB ngày 02/7/1997 là 20.000 VNĐ/ m2 (Văn bản này hiện có trên cổng thông tin điện tử của tỉnh Hà Nam. Năm 1996 thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Hà còn thấp hơn).Theo điểm 3 điều 108-Luật đất đai 2013 thì thời điểm gia đình tôi được công nhận QSDĐ là kể từ ngày 17/4/1996.Trích nguyên văn: “Điều 108. Căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

1………

3. Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất,cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất,công nhận quyền sử dụng đất.”

Căn cứ vào quy định trên thì diện tích đất ao gia đình tôi không những là người đang sử dụng đất mà còn đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Gia đình tôi chưa có Quyết định thu hồi đất của Nhà nước mà bị Agribank chiếm phải trả lại gia đình tôi là đúng pháp luật.

Quá trình kê khai gian dối của Agribank và việc quan liêu trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái luật của ông Vũ Hữu Song-Giám đôc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Hà Nam.

Về pháp lý thửa đất:Giấy tờ về đất có Biên bản giao đất ngày 15/7/1982.Giấy tờ có liên quan: Đơn xin cấp đất ngày 3/7/ 1982 đều thể hiện rõ nội dung cấp đất sử dụng vào 2 mục đích đất ở và đất xây trụ sở. Văn bản số 72 ngày 12/8/1982. Đây là giấy phép sử dụng đất.Giấy phép sử dụng đất không phải là văn bản giao đất,cấp đất. Giấy phép đó chỉ để làm căn cứ cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh(cũ) quyết định giao đất cho Ngân Hàng Nhà nước Lý Nhân chứ không phải Agribank (Lúc đó chưa có Agribank).Theo các quy định của pháp luật về đất đai thì Ủy ban nhân dân Huyện Lý Nhân không có thẩm quyền giao đất cho tổ chức.Việc giao đất cho tổ chức(Ngân Hàng Nhà nước Lý Nhân lúc đó) thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh (cũ) chứ không phải Ủy ban nhân dân Huyện Lý Nhân. Như vậy thì chưa nói tới Giấy phép mà kể cả là Quyết định giao đất của Ủy ban nhân dân Huyện Lý Nhân cũng không đúng thẩm quyền.Tóm lại thời điểm năm 1982 thửa đất này là đất được giao chưa đúng thẩm quyền. Còn thực trạng tại thửa đất số 64 trước thời điểm Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có gia đình tôi và Agribank là người đang sử dụng đất.

Về hồ sơ kê khai xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Agribank kê khai hiện trạng sử dụng đất gian dối,không trung thực với thực trạng sử dụng đất,các giấy tờ về đất.Cụ thể:

-Tờ kê khai hiện trạng sử dụng đất ngày 28/7/2008. Tại địa bàn Huyện Lý Nhân Agribank sử dụng đất tại 4 vị trí nhưng kê khai là 1,nhiều tiêu chí bỏ trống không kê khai,khai không đúng thực trạng,diện tích khai 2140 m2 sai so với hồ sơ địa chính là 2186 m2,không có xác nhận của Chủ tịch xã nơi có đất.

– Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng quỹ đất ngày 20/8/2009 khai tổng diện tích đất đang sử dụng 2058 m2 sai so với tờ khai hiện trạng đất,sai thực trạng. Các tiêu chí rà soát khác như nguồn gốc về đất,giấy tờ về đất đều bỏ trống không kê khai. Đặc biệt là các tài sản gắn liền với đất cũng bỏ trống không kê khai.

-Đơn xin cấp ất cũng không kê khai trung thực diện tích đất mà Agribank đang sử dụng mà kê khai cả phần diện tích đất gia đình tôi đang sử dụng. Mục tài sản gắn liền với đất bỏ trống không kê khai.

– Phương án sản xuất kinh doanh phần hiện trạng sử dụng đất chỉ ghi mỗi phần tổng diện tích đất đang sử dụng là 2058 m2 không đúng thực địa.Mục hình thức đầu tư xây dựng ghi giữ nguyên hiện trạng hiện có,còn hầu hết các tiêu chí cần kê khai đều bỏ trống không khai,đặc biệt là sự cần thiết đất đai cho kinh doanh không khai đúng và cụ thể.

Một bộ hồ sơ khai gian dối,sai thực trạng,cẩu thả,bỏ trống rất nhiều tiêu chí,nhiều tiêu chí kê khai sai như vậy mà Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Hà Nam quan liêu,không những không đi thực địa khảo sát,thẩm định mà còn nhắm mắt làm ngơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho chuyển đổi trái Luật đất đai.Thời điểm năm 2009 tại địa bàn huyện Lý Nhân Agribank sử dụng đất tại 4 vị trí: Khu vực II(255 Trần Nhân Tông thị trấn Vính Trụ) với diện tích 7489 m2 là vị trí được giao đất không thu tiền sử dụng đất và vị trí Chợ Cầu-Xã Bắc Lý là vị trí được giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng 2 vị trí này lại không được chuyển đổi gây thất thu tiền thuê đất cho Ngân sách Nhà nước từ năm 2009 đến năm 2017. Nhưng Sở Tài nguyên& Môi Trường tỉnh Hà Nam lại trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chuyển đổi (Không điều nào trong Luật đất đai quy định) 2 vị trí mà Agribank không được giao đất mà chỉ là người đang sử dụng đất là vị trí Chợ Chanh(Giao Ngân hàng Nhà nước với 2 loại đất có mục đích khác nhau là đất ở và đất xây trụ sở làm việc) và vị trí Khu vực 1-Thị trấn Vĩnh Trụ(Giao cửa hàng vàng Lý Nhân cũ). Quyết Định số 1193/QĐ-Ủy ban nhân dân chuyển đổi 2 vị trí trái Luật sang đất thuê ký ngày 28/9/2009 nhưng đến tận tháng 12/8/2014 Sở Sở Tài nguyên& Môi Trường Hà Nam mới ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,như vậy là Sở Tài nguyên& Môi Trường đã có hẳn gần 5 năm để suy nghĩ, cân nhắc, thế mà không có nổi 1 ngày về thực địa thửa đất.Theo Luật đất đai Agribank chỉ là được sử dụng chứ không có quyền quản lý vì quyền quản lý Luật chỉ trao cho các cấp chính quyền(Điều 4 Luật đất đai 2013). Nếu Sở Sở Tài nguyên& Môi Trường đi khảo sát thực địa như đã từng làm thì sẽ phát hiện gia đình tôi đang ở và sử dụng đất dù Agribank có kê khai gian dối(Qua khảo sát,kiểm đếm thực địa). Điều đó cho thấy Sở Sở Tài nguyên& Môi Trường tỉnh Hà Nam quan liêu chỉ nghe theo theo báo cáo gian dối,sai thực tế,sai diện tích,sai hiện trạng, sai cả tên chủ sử dụng đất (Agribank-Chi nhánh Huyện Lý Nhân không phải là 1 tổ chức),cũng không đi thực địa thửa đất để xác định những tài sản trên đất,công trình trên đất,người sử dụng đất.Đặc biệt trước khi làm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lãnh đạo Agribank Chi nhánh Lý Nhân đã chuyên quyền,độc đoán không họp toàn thể cán bộ công nhân viên toàn chi nhánh,không thông báo nhất là với gia đình tôi người đang sử dụng đất liền kề Agribank được biết để có ý kiến.Đến tận ngày 4/12/2014 khi Agribank Lý Nhân ra thông báo bắt tôi phải dọn đi để lấy đất,tôi mới được biết đất mà tôi đang sử dụng Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Hà Nam đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Agribank.

Về hồ sơ địa chính do Ủy ban nhân dân Xã Nhân Mỹ lưu giữ và cung cấp: Bản đồ địa chính đo năm 1991 vẽ năm 1994 của xã Nhân Mỹ không ghi đúng tên chủ sử dụng đất là Ngân Hàng Nhà Nước mà chi ghi là Ngân hàng, sai tên,sai diện tích. Chi tiết cụ thể nhà ở,hộ ở,nhà làm việc không ghi.Không ghi cụ thể vị trí đất xây dựng nhà làm việc100 m2,vị trí đất ở đã có công trình xây dựng 8 gian nhà ở cho cán bộ công nhân viên Chi điếm Ngân Hàng Nhà Nước huyện Lý Nhân xây dựng từ năm 1983 tồn tại đến hơn 30 năm trong đó có gia đình tôi đang ở.Và cũng không giải thích được việc cùng mốc giới như vậy nhưng trên các giấy tờ về giao đất ghi diện tích 2000 m2 nhưng bản đồ địa chính vẽ năm 1991 lại ghi diện tích 2040 m2,năm 2003 là 2140 m2,năm 2009 là 2186 m2 nhưng lại cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 2058 m2.Không đi khảo sát thực địa.Tự ý thay đổi hồ sơ địa chính. Trên bản đồ địa chính vẽ năm 2005 NHNO chỉ đang sử dụng vị trí đất là nhà làm việc nhưng bản đồ địa chính vẽ năm 2009 đã xóa hoàn toàn các vị trí ao,vị trí nhà G1-Nhà tập thể, vị trí nhà G1-NHNO (vị trí nhà làm việc)trên toàn bộ thửa đất số 64,mặc dù thực trạng sử dụng đất không hề thay đổi,tự ý vẽ thêm lưu không đường mặc dù trong các năm từ 2003 đến 2009 không có dự án thu hồi đất để mở đường.

Về các chứng từ nộp thuế:Căn cứ vào các chứng từ nộp thuế do phía Agribank lưu giữ và cung cấp thì tất cả các chứng từ nộp thuế từ năm 1996 đến năm 2004 đều phản ánh nội dung thu thuế đất nông nghiệp,trên các biên lai ghi rõ thu thuế đất cây hàng năm và cây lâu năm(Đất vườn trước và sau nhà làm việc mà Agribank vẫn trồng cây)không có chứng từ nào thu tiền thuế nhà.Cũng không ghi cụ thể diện tích là bao nhiêu tại vị trí nào,thể hiện sự cẩu thả,thiếu trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã Nhân Mỹ.Từ năm 1996(Từ khi tôi nộp tiền SDĐ ao)cho đến năm 2011 không có chứng từ nào thể hiện Ủy ban nhân dân xã Nhân Mỹ thu tiền thuế ao.Mặt khác theo Điều 100 Luật đất đai 2013 thì các chứng từ nộp thuế chỉ là điều kiện để Agribank được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích đất đang sử dụng,không phải là căn cứ phủ nhận việc đang sử dụng đất của gia đình tôi.

Về nhu cầu SDĐ:Phương án SXKD Agribank lập năm 2009.Mục -Hình thức đầu tư xây dựng khai giữ nguyên hiện trạng hiện có(Tức nhà làm việc Agribank đang SD là 100 m2),phần xây mới bỏ trống.Ngày 1/10/2014 Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân cấp giấy phép xây dựng số 12 nội dung Agribank được phép xây dựng công trình trụ sở làm việc 02 tầng cao 9,6m diện tích xây dựng 243 m2.Ngày 23/10/2014 Agribank có QĐ 1054 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật diện tích xây dựng 243 m2,diện tích đất đang sử dụng 2117(Số này không biết lấy từ đâu) công trình XD cấp III 2 tầng diện tích sàn 485 m2.Theo nội dung giấy phép số 12 và QĐ 1054 thì công trình Agribank được phép xây dựng so với đất Agribank đang sử dụng khoảng gần 1800 m2 thì nhà ở và đất tôi đang sử dụng không bị ảnh hưởng,nhưng Agribank đã cố tình lợi dụng để chiếm đất trái Luật của gia đình tôi.

Từ phân tích trên cho thấy việc cho thuê đất,cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Agribank không những sai tên người SDĐ,sai diện tích mà còn trái quy trình của Luật đất đai,chồng chéo lên diện tích gia đình tôi đang sử dụng phải hủy là đúng pháp luật.

Agribank-Chi nhánh tỉnh Hà Nam xuyên tạc nhà tôi đang ở thuộc sở hữu của Agribank gia đình tôi ở và sử dụng lâu nay là ở nhờ, ở mượn nên có quyền phá dỡ là không đúng và trái pháp luật vì:

Thứ nhất: Không có tài liệu nào chứng minh nhà tôi đang ở thuộc sở hữu của Agribank.Không có tài liệu nào chứng minh tôi mượn nhà của Agribank.Nhà gia đình tôi đang ở do Công ty Xây dựng huyện Lý Nhân (Thời kỳ những năm 80 của thế kỷ trước) thi công theo thiết kế nhà ở cho hộ gia đình CBCNVC trên diện tích đất được giao là đất ở cho hộ gia đình.Lúc đó gia đình tôi đủ điều kiện được cấp,do đó nhà ở của gia đình tôi là hợp pháp phù hợp với Hiến pháp năm 1980 và đúng mục đích sử dụng của Chi điếm Ngân hàng Nhà Nước huyện Lý Nhân thời kỳ đó.

Thứ hai:Nhà gia đình tôi đang ở đã hết khấu hao,đã hư hỏng hết từ lâu.Vật liệu để tồn tại đẫ được gia đình tôi thay thế qua các lần sửa chữa bởi một công trình xây cấp 4 không thể tồn tại hơn 30 năm nếu không được sửa chữa,tôn tạo,thay thế.Đấy là chưa kể đã qua 1 lần bão to,một lần hỏa hoạn bị cháy rụi.

Thứ ba: Nhà gia đình tôi đang ở xây dựng khoảng năm 1982-1983 do Ngân hàng Nhà nước xây dựng. Agribank là một doanh nghiệp kinh doanh,có cân đối riêng hạch toán độc lập (Khác hẳn Ngân hàng Nhà nước) được thành lập năm 1988.Như vậy Agribank không xây dựng(Tạo lập),cũng không sửa chữa nhà tôi đang ở.Agribank bao năm qua không nhòm ngó gì,kể cả khi bão gió,lúc hỏa hoạn tới nay lại nhận xằng nhà tôi đang ở là chủ sở hữu,rồi đuổi tôi là vin vào việc kê khai gian dối,mua chuộc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tháng 8/2014 cho Agribank.Mặc dù trên Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất này mới chỉ công nhận quyền sử dụng đất thuê mà chưa công nhận tài sản gắn liền trên đất(Trong đó 1 phần diện tích có nhà gia đình tôi đang ở,cây lưu niên,hoa màu do gia đình tôi trồng)thuộc quyền sử dụng của Agribank.

Thứ tư: Agribank-Chi nhánh tỉnh Hà Nam xuyên tạc tôi ở nhờ,ở mượn vì không có giấy tờ nào ghi nhận việc cho tôi ở nhờ,ở mượn,thời gian ở nhờ,ở mượn là bao lâu đến ngày 30/01/2015 còn thời hạn hay hết.Còn 18 hộ gia đình ở 2 dãy tập thể cùng thời như tôi ở thị trấn Vĩnh Trụ huyện Lý Nhân nay có hộ còn ở có hộ đã chuyển cho người khác vẫn đang sử dụng,chỉ mình gia đình tôi bị phá dỡ.

Thứ năm: Gia đình tôi hiện đang ở và vẫn có nhu cầu sử dụng.

Do đó việc đuổi gia đình tôi ra khỏi nhà,phá dỡ nhà ở,huỷ hoại cây lưu niên.hoa màu,thu giữ tài sản của gia đình tôi là không đúng thẩm quyền,trái pháp luật bởi không có một điều luật nào trong bộ luật nào cho phép Giám đốc chi nhánh một doanh nghiệp kinh doanh tự ý huy động nhiều người phá dỡ nhà ở,thu giữ tài sản của người khác.Hành vi đó đã vi phạm quyền tự do thân thể và bất khả xâm phạm về nhà ở đã được Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi nhận, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình tôi.

Qua tìm hiẻu tôi còn được biết với quy mô công trình được phê duyệt,chỉ cần xây dựng trên diện tích đất Agribank-Chi nhánh huyện Lý Nhân hiện đang sử dụng cũng chưa hết nhưng vì muốn rộng,tham lam,nóng vội mà Agribank-Chi nhánh tỉnh Hà Nam làm những việc trái pháp luật,vô nhân đạo.Hơn nữa xét về mặt đạo lý tôi là người lao động của Agribank có thời gian cống hiến dài,trung thực,không tham ô lợi dụng,có công trong việc trông coi,bảo vệ trụ sở tại Chợ Chanh trong nhiều năm,có nhiều ý kiến đóng góp trong công việc,đề xuất sản phẩm mới đã được áp dụng,đã đem hết sức lực,tuổi trẻ,trí tuệ cho công việc,đáng ra phải được quan tâm, được đãi ngộ xứng đáng chứ không phải bị đối xử tệ bạc,bất nhân,bất nghĩa, một cách hành xử mà có lẽ chưa một Giám đốc doanh nghiệp nào trên đất nước Việt nam đã làm và sẽ làm.

Quá trình tố giác tội phạm và giải quyết thiếu căn cứ Luật pháp của cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Hà Nam

Ngày 28 tháng 02 năm 2015 tôi làm đơn tố cáo gửi Công an huyện Lý Nhân,nhưng Công an Huyện Lý Nhân không thụ lý giải quyết theo luật,mà lại đùn đẩy chuyển đơn về Agribank-Chi nhánh huyện Lý Nhân(Người bị tố cáo) giải quyết.

Ngày 09 tháng 03 năm 2015 tôi nhận được Giấy báo tin đề ngày 04 tháng 03 năm 2015 chuyển đơn của tôi tới Ông Giám đốc Agribank-Chi nhánh huyện Lý Nhân giải quyết.Ngày 11 tháng 03 năm 2015 tôi gặp Ông Giám đốc Agribank-Chi nhánh huyện Lý Nhân để hỏi quan điểm giải quyết.Sau một hồi vòng vo những chuyện ngoài lề cuối cùng Ông Giám đốc Agribank-Chi nhánh huyện Lý Nhân trả lời chẳng có gì để giải quyết cả.Tôi không thể tưởng tượng được rằng một Đảng viên, một Bí thư chi bộ,một Giám đốc, một Huyện uỷ viên thường xuyên đi tiếp xúc cử tri mà lại vô cảm đến như vậy.Thuê vệ sỹ,chỉ đạo điều hành mấy chục người đến nhà đàn áp gia đình tôi,thu giữ,niêm phong tài sản,phá nhà,phá cây trồng,lấp ao cá rồi coi như không có chuyện gì xảy ra.

Ngày 23 tháng 03 năm 2015 tôi tiếp tục gửi đơn tới Công an tỉnh Hà nam,Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Nam.Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Nam chuyển đơn của tôi về Công an Huyện Lý Nhân.

Ngày 03/04/2015 tôi nhận được phiếu thông báo số 151/PTB-PV24 của Thanh tra Công an tỉnh Hà Nam thông báo chuyển đơn của tôi đến Ông Giám đốc Agribank-Chi nhánh tỉnh Hà Nam để xem xét giải quyết.Tôi đã đọc Nghị định số 20/2008/NĐ ngày 14/02/2008 và Thông Tư số 68/2013/TT-BCA thấy rằng nội dung đơn của tôi không nằm trong phạm vi điều chỉnh(Điều 1) của 2 văn bản này vì:

Thứ nhất:Đơn của tôi tố cáo hành vi vi phạm pháp luật:

– Xâm phạm trái pháp luật chỗ ở theo Luật hình sự.

– Huỷ hoại tài sản(Phá dỡ nhà ở,huỷ hoại cây lưu niên,hoa màu,lấp ao cá của gia đình tôi) theo Luật hình sự.

Thứ hai: Nội dung đơn của tôi là tố cáo hành vi phạm tội theo Luật tố cáo chứ không phải khiếu nại, kiến nghị,phản ánh về quy định hành chính vì cái mà ông Chánh Thanh tra Công an tỉnh gọi là “Quyết định hành chính” không gửi cho tôi và tôi cũng không được nhận mà chỉ được nghe đọc khi các tổ chức mà tôi tố cáo ở trên thực hiện hành vi vi phạm pháp luật

Nói tóm lại Thanh tra CA tỉnh Hà Nam chuyển đơn của tôi cho Ông Giám đốc Agribank-Chi nhánh tỉnh Hà Nam để xem xét giải quyết là không đúng pháp luật,nhằm bao che cho tội phạm.Đơn tố cáo lại gửi cho chính người bị tố cáo giải quyết tôi chưa thấy luật nào quy định.Và chắc chắn rằng Ông Giám đốc Agribank-Chi nhánh tỉnh Hà Nam sẽ không giải quyết và quyền lợi gia đình tôi bị xâm hại,một cách phi lý và phi pháp,mà không có cơ quan công quyền nào can thiệp

Sau nhiều lần đùn đi,đẩy lại,ngày 03 tháng 6 năm 2015 tôi nhận được giấy mời do thượng tá Trương Anh Vũ –Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Lý Nhân, đến gặp điều tra viên Nguyễn Thanh Bình để làm việc liên quan đến đơn tố cáo của tôi.Trong buổi làm việc, điều tra viên Nguyễn Thanh Bình có giao cho tôi bản “Quyết định vụ việc xác minh đơn tố cáo” ghi ngày 25/05/2015 và “Quyết định không khởi tố vụ án hình sự” ghi ngày 27/05/2015-Trước 7 ngày khi cho tôi biết.Xem xét 2 văn bản này tôi thấy nội dung không đúng sự thật,không có căn cứ pháp luật.Tôi đã làm đơn khiếu nại gửi Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Huyện Lý Nhân .Ngày 24 tháng 6 năm 2015,không có đối thoại trực tiếp như quy trình giải quyết khiếu nại, tôi nhận được “Quyết định giải quyết khiếu nại” đề ngày 21 tháng 6 năm 2015 do thủ trưởng cơ quan điều tra Lê Ngọc Phùng ký qua đường bưu điện.Tôi không nhất trí với quyết định nàyvì nội dung không đúng sự thật,không có căn cứ pháp luật.Ngày 27 tháng 6 năm 2015 tôi tiếp tục làm đơn khiếu nại lần thứ hai gửi Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lý Nhân.Cũng giống như Cơ quan CSĐT Công an Huyện Lý Nhân,không có đối thoại trực tiếp.Ngày 09 tháng 7 năm 2015,Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lý Nhân mời tôi đến trao “Quyết định giải quyết khiếu nại” đã ký sẵn từ ngày 06 tháng 7 năm 2015,cũng không giải đáp những thắc mắc của tôi về những vấn đề xuyên tạc bịa đặt,không có căn cứ pháp luật trong nội dung Quyết định giải quyết của ông Viện trưởng Viện kiểm sát. Nội dung giải quyết khiếu nại của ông Viện trưởng VKSND Huyện Lý Nhân xuyên tạc bịa đặt từ việc “Đất và tài sản trên đất thuộc quyền sở hữu của Chi nhánh Ngân hàng Chợ Chanh” (Trái với Hiến pháp và Luật đất đai) đến việc cho mượn nhà(Không có căn cứ và giấy tờ nào chứng minh) rồi hồ đồ(Thiếu căn cứ) kết luận nhà tôi ở không hợp pháp(Cũng không viện dẫn điều nào luật nào).Sau đó tiếp tục xuyên tạc,bịa đặt Agribank Hà Nam có quyết định tháo dỡ và di dời tài sản gia đình tôi là đúng quy định của pháp luật(Không viện dẫn điều nào,luật nào),rồi kết luận một cách tùy tiện,thiếu căn cứ sự việc ngày 30/01/2015 là không có dấu hiệu tội phạm(Cũng không viện dẫn điều nào,luật nào).Thực tế nhà gia đình tôi sử dụng đã được Ngân Hàng Nhà nước Lý Nhân phân phối để ở từ thời bao cấp và đã thanh lý(Bằng miệng).Không có tài liệu nào và trên thực tế cũng không có sự bàn giao nào cho Agribank-Chi nhánh Lý Nhân quản lý.Gia đình tôi vẫn đang sử dụng hợp pháp,tự sửa chữa theo qui định của pháp luật từ năm 1987 đến nay,không ai tranh chấp.Theo Luật đất đai năm 1993 và nghị định 61 ngày 5/7/1994 dãy nhà tôi ở cùng với đất ở (Theo biên bản giao đất năm 1982) phải giao lại cho chính quyền địa phương quản lý.Do sự nể nang,kém hiểu biết về pháp luật, buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương mà Agribank-Chi nhánh Lý Nhân chỉ đến khi thành lập Ngân hàng cấp 4 Chợ Chanh(Năm 1997) mới còn 5 gian của những hộ không có nhu cầu ở để sửa chữa và sử dụng.Từ khi gia đình tôi ở cho tới khi bị phá dỡ là gần 30 năm khi bão gió,lúc hỏa hoạn.Agribank-Chi nhánh Lý Nhân kể từ khi thành lập năm 1988 đến nay không có hề dòm ngó hay quan tâm gì đến,cũng chẳng sửa chữa hay giúp đỡ gì cả.Chỉ đến khi muốn đuổi gia đình tôi(năm 2014) để chiếm đất mới nhận xằng là quản lý,là chủ sở hữu nhà tôi đang ở,rồi xuyên tạc bịa đặt là cho tôi mượn,ở nhờ lấy cớ để chiếm đất.

Thứ ba không khách quan vì chỉ xác minh, thu thập tài liệu và làm việc với những cá nhân và đơn vị có liên quan mà tôi nêu trong đơn(Cá nhân đang bị tôi tố cáo) mà tôi cũng không được nghe,được đọc,không biết tính đúng sai,thật giả của những nội dung và tài liệu đó.

Như vậy có thể thấy rằng phần lớn kết luận giải quyết khiếu nại của ông VIện trưởng VKSND Huyện Lý Nhân là xuyên tạc,bịa đặt,tùy tiện,không có căn cứ pháp luật,không đúng thực tế mang tính bao biện cho Agribank,bao che cho tội phạm một cách trắng trợn và ấu trĩ.Hơn nữa việc giải quyết khiếu nại của ông Viện trưởng VKSND Huyện Lý Nhân không theo quy trình của Luật khiếu nại(Không có đối thoại trực tiếp,không giải đáp thắc mắc về sự vô lý,thiếu căn cứ pháp luật,không đúng thực tế của người có đơn khiếu nại),chỉ mời tôi đến rồi giao bản Quyết định giải quyết đã in sẵn.

Thấy có dấu hiệu bao che cho tội phạm ngày 17/8/2015 tôi gửi đơn tố cáo ông Viện trưởng Viện KSND Huyện Lý Nhân tới Viện KSND tỉnh Hà Nam.Và cũng qua bao sự đùn đẩy,có cả văn bản chỉ đạo của VKSND tối cao thì ngày 02/11/2016 tôi nhân được thông báo số 418/TB-VKS đề ngày 24/10/2016 do ông Vũ Hoài Nam-Phó Viện Trưởng KT Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hà Nam về việc không thụ lý giải quyết đơn tố cáo tôi gửi ngày 17/08/2015 sau hơn 1 năm gửi đơn(Quá thời hạn nhiều so với luật định).Lý do chính là VKSND tỉnh Hà Nam cho rằng nội dung đơn tố cáo không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết căn cứ vào Điều 17 Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014.Không biết ông Viện phó khi đọc Điều 17 có đọc Điều 2 hay đọc mà không hiểu(Do trình độ kém thì theo tôi nếu còn danh dự và liêm sỉ thì ông nên từ chức) hoặc cố tình không hiểu (Do có điều gì khuất tất)Thông tư 07 – Trích nguyên văn:(Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền, trách nhiệm thuộc cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập,doanh nghiệp nhà nước trong việc xử lý đơn; công dân, tổ chức, cơ quan có đơn khiếu nại, đơn kiến nghị, phản ánh, công dân có đơn tố cáo).Viên Kiểm sát là cơ quan tiến hành tố tụng chịu sự điều chỉnh của Bộ luật tố tụng hình sự

Phần tiếp theo trong thông báo nói rằng:Để đảm bảo tính khách quan trong giải quyết vụ việc VKSND tỉnh Hà Nam đã xác minh thu thập tài liệu và làm việc với các bên liên quan nêu trong đơn tố cáo,rồi trên cơ sở tài liệu,chứng cứ thu thập được và kết quả làm việc với tôi và kết luận việc giải quyết đơn khiếu nại của tôi của ông Viện trưởng VKSND Huyện Lý Nhân là đúng quy định của pháp luật.Về vấn đề này tôi thấy VKSND tỉnh Hà Nam cố tình bao che ra thông báo không đúng sự thật,không có căn cứ pháp luật vì những lẽ như sau:

Thứ nhất thông báo không nêu nội dung cũng không gửi kèm biên bản làm việc với các bên liên quan nên tôi cũng không biết thật giả đúng sai của các chứng cứ và tài liệu có được trên cơ sở làm việc với các tổ chức và cá nhân đó.

Thứ hai là nội dung làm việc với tôi trong ngày 09/05/2016 với ông Lê Điện Biên Phó phòng TCCB-VKSND tỉnh Hà Nam.Sau khi nghe tôi trình bày(Nhiều ý kiến không ghi đúng và hết vào biên bản)VKSND tỉnh Hà Nam nói sẽ tiến hành xác minh để làm rõ những nội dung nêu trong đơn để có kết luận thông báo cụ thể,và cho đến bây giờ cũng chưa thấy thực hiện.Mặc dù tôi đã cung cấp toàn bộ các tài liệu chứng minh từ việc việc xua đuổi đến việc tự ý hủy hoại tài sản của gia đình tôi là trái luật,nhưng VKS Hà Nam vẫn phớt lờ.Toàn bộ buổi làm việc không đề cập đến nội dung chính là tôi tố cáo những hành vi dùng vũ lực đuổi tôi ra khỏi nhà(Tội xâm phạm trái phép chỗ ở -Điều 124 Bộ Luật hình sự) phá nhà,phá cây trông,lấp ao cá(Hủy hoại tài sản-Điều 143 Bộ Luật hình sự) thu giữ niêm phong tài sản trái pháp luật của các tổ chức mà tôi tố cáo trong đơn ngày 23/3/2015.

Vậy mà VKSND Tỉnh Hà Nam cho rằng đúng quy định của pháp luật.Vậy thì điều nào luật nào quy định như vậy.Luật nào cho phép chi nhánh của 1 doanh nghiệp được phép tự ý đàn áp người phá nhà thu giữ niêm phong tài sản của công dân.

Ngày 13/7/2018 tôi tiếp tục gửi đơn tố cáo lên Viện KSND tối cao nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Ngày 19/2/2019 tôi gửi đơn tố cáo tiếp tới Công an tỉnh Hà Nam.Ngày 28/6/2019 tôi được ông Giám đốc mời đến trụ sở tiếp công dân của Công an tỉnh Hà Nam theo đơn đề nghị tôi gửi ngày 27/5/2019. Trời nóng nhưng không khí buổi làm việc ôn hòa,cởi mở.Có cả ông Trương Anh Vũ trước là Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra người ra kết luận điều tra và ông Lê Ngọc Phùng trước là Thủ trưởng và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Lý Nhân người giải quyết khiếu nại,những người mà tôi chưa từng gặp mặt,dù trực tiếp kết luận vụ việc và giải quyết khiếu nại của tôi.Hai ông này giờ đã chuyển công tác lên tỉnh,cũng tham gia buổi làm việc.Ngoài ra còn có Trưởng Công an Huyện Lý Nhân và một số cán bộ thuộc Công an tỉnh.Là người chủ trì buổi làm việc ông đã yêu cầu trưởng CA Lý Nhân,Thanh tra Công an tỉnh trả lời nội dung chính cần làm rõ trong đơn tôi tố cáo.Một đặc điểm chung là những người đưa ra ý kiến đặc biệt là ông Hùng-Trưởng Công an Huyện Lý Nhân là nơi quản lý hồ sơ vụ án của tôi cũng đều đọc một bản chuẩn bị sẵn từ trước,nội dung cũng giống như giải quyết đơn khiếu nại QĐ không khởi tố vụ án hình sự,mà không hề có bất cứ một tài liệu xác thực nào để chứng minh tính đúng đắn và có căn cứ pháp luật của những ý kiến đó.Đến lượt tôi phát biểu.Bằng những giấy tờ,tài liệu xác thực,mang tính thuyết phục tôi đã chứng minh những trả lời trên là sai, là xuyên tạc,không có căn cứ pháp luật,có dấu hiệu bao che cho tội phạm của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Huyện Lý Nhân.Không có sự phản hồi lại của ông Hùng,ông Chánh Thanh tra về những phản biện của tôi với những trình bày của các ông trước đó.Cả 2 ông Lê Ngọc Phùng và Trương Anh Vũ cũng không có ý kiến nào phản biện.Mà có lẽ cũng chẳng phản biện được vì những gì viết trên giấy đã đọc hết rồi, biết là sai nên chẳng phản hồi được.Buổi làm việc được ghi âm,ghi hình và kết thúc bằng việc thông qua biên bản ghi chưa hết,nhiều chỗ chưa trúng với những phát biểu của tôi. Tôi vẫn hy vọng rằng với sự lắng nghe và cầu thị của ông nỗi oan của tôi sẽ được giải tỏa công bằng cho gia đình tôi cũng được trả lại.Nhưng hy vọng bao nhiêu thì tôi lại thất vọng bấy nhiều bởi:

Ngày 19/7/2019 tôi nhận được văn bản số 902/TB-PC01 ngày 11/7/2019 do ông Dương Thế Hùng-Chánh Văn phòng ký.Xem xét văn bản này tôi thấy nổi lên nhưng cái sai cơ bản:

-Thứ nhất sai thẩm quyền: Theo quy định điều luật tại điểm e khoản 1 Điều 34-Bộ luật tố tụng hình sự trách nhiệm giải quyết đơn tố cáo của tôi không thuộc nhiệm vụ của ông Chánh văn phòng.

-Thứ hai sai nội dung.Cụ thể:

Tôi gửi Công an tỉnh Hà Nam hai đơn tố cáo.Đơn thứ nhất căn cứ theo Điều 27-Luật tố cáo với nội dung tôi tố cáo tiếp về các hành vi xâm phạm trái phép chỗ ở,hủy hoại tài sản gia đình tôi,vi phạm pháp luật,thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Ngọc Phùng.Đơn thứ hai tố cáo tội làm giả các giấy tờ,tài liệu cơ quan Nhà nước của Agribank chứ không phải “Không nhất trí với kết quả giải quyết của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lý Nhân…..” như ông Chánh Văn phòng khẳng định.Theo quy định của Luật Cơ quan Công an tỉnh phải trực tiếp xác minh chứ không phải chỉ kiểm tra hồ sơ tại Công an Huyện Lý Nhân rồi kết luận là Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Huyện Lý Nhân đã thực hiện theo đúng quy trình của pháp luật. Như vậy là trái với quy trình giải quyết tố cáo.Tại buổi làm việc ngày 28/6/2019 tôi đã chứng minh về quá trình giải quyết đơn tố cáo của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Huyện Lý Nhân là xuyên tạc,không đúng sự thật,không có căn cứ pháp luật,cố tình bao che cho tội phạm.Quá trình giải quyết khiếu nại của ông Lê Ngọc Phùng không theo quy trình của Luật khiếu nại.Cụ thể không có đối thoại trực tiếp để tranh luận đúng sai về kết luận vụ việc.Tôi lúc đó còn đang làm việc tại Agribank Lý Nhân cách trụ sở Công an Huyện Lý Nhân chưa tới 1 km mà ông Phùng chỉ gửi cho tôi bản quyết định giải quyết khiếu nại qua đường Bưu Điện không cho tôi gặp trực tiếp để trình bày những thắc mắc về những sự vô lý,thiếu căn cứ pháp luật trong Quyết định giải quyết khiếu nại.Tương tự như vậy cũng vi phạm quy trình giải quyết khiếu nại,không có đối thoại trực tiếp,cũng không được trình bày những ý kiến thắc mắc của tôi.Ông Viện trưởng Viện kiểm sát Huyện Lý Nhân cũng gửi bản Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 nội dung hầu như sao lại của ông Lê Ngọc Phùng.Nội dung này cũng được tôi chứng minh là sai tại buổi làm việc ngày 28/6/2019 mà ông Lê Ngọc Phùng có mặt hôm đó cũng không thể phản biện nổi.Cuối văn bản ông Chánh Văn phòng kết luận yêu cầu hủy bỏ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự và tiếp tục khởi tố vụ án hình sự của tôi là không có căn cứ Pháp luật mà không giải thích lý do.Trong khi đó cũng tại tỉnh Hà Nam này thôi,một người dân chỉ làm sứt mép một chiếc bàn đã bồi thường cho chủ rồi thế mà các ông còn khởi tố và kết án 9 tháng tù giam.Còn Agribank là một Doanh nghiệp lại thuê người đến đàn áp gia đình tôi phá nhà,hủy hoại tài sản,công sức mà gia đình tôi gây dựng và giữ gìn trong gần 30 năm lại là không có sự việc phạm tội và không khởi tố là đúng pháp luật như nhận định của ông Chánh Văn phòng.Vậy thì điều khoản nào trong Luật nào quy định như vậy.Luật nào quy định Doanh nghiệp được đàn áp dân,tự ý phá nhà,hủy hoại tài sản của dân vậy.Còn nội dung đơn tố cáo tội Agribank làm giả tài liệu của cơ quan Nhà nước và cung cấp tài liệu giả đó cho Tòa án, nhằm làm sai lệch vụ án không thấy ông Chánh Văn phòng đề cập tới.Có thể thấy rằng văn bản số 902/TB-PC01 ngày 11/7/2019 vừa sai thẩm quyền vừa sai nội dung, mang tính bao che cho tội phạm là những người bị tôi tố cáo, là văn bản vớ vẩn không có giá trị gì

Từ những phân tích trên cho thấy rằng hành vi của các tổ chức mà tôi tố cáo trong đơn ngày 23/03/2015 là lạm quyền, coi thường luật pháp đã phạm vào luật hình sự,đáng lẽ ra phải bị xử lý để răn đe. Hành vi giải quyết của các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Hà Nam mang tính suy diễn theo kiểu phiến diện, một chiều, không có những chứng cứ chứng minh, không đúng thực tế, không có căn cứ pháp luật (Điều nào,luật nào), có dấu hiệu của sự bao che, dung túng cho tội phạm.Hành vi không thụ lý đơn tố cáo ngày 17/8/2015 của Viện KSND tỉnh Hà Nam là trái pháp luật,có dấu hiệu của sự bao che dung túng cho tội phạm.

Quá trình giải quyết tranh chấp đất đai của các cấp Tòa án:

Khi Agribank thông báo tôi phải dọn đi để lấy đất tôi mới được biết đất mà gia đình tôi đang sử dụng đã được Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Hà Nam cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Agribank tôi đã làm đơn khiếu nại gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam,Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Hà Nam.Trong khi Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên môi trường tỉnh lừng chừng không giải quyết thì Ủy ban nhân dân xã Nhân Mỹ đã bảo kê cho Agribank thuê vệ sỹ đàn áp gia đình tôi phá nhà chiếm đất.Tôi nhiều lần đến trụ sở tiếp dân của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai Luật nhưng không được giải quyết.Tôi khởi kiện tranh chấp ra Tòa án. Qua 2 cấp xét xử nhưng các Thẩm phán Tòa án đều vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm cho tôi không thực hiện được quyền,tố tụng của mình,dẫn đến quyền,lợi ích hợp pháp của gia đình tôi không được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật.Nhận định,quyết định trong bản án không phù hợp với chứng cứ có trong hồ sơ vụ án,những tình tiết khách quan của vụ án.Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật dẫn đến việc nhận định và ra bản án, không đúng,gây thiệt hại đến quyền,lợi ích hợp pháp của gia đình tôi.Nhất là việc Agribank làm và cung cấp nhiều giấy tờ giả mặc dù tôi đã có đơn tố cáo nhưng Tòa án không những không giải quyết mà còn sử dụng những tài liệu đó để xử ép,xử sai cho gia đình tôi.Dù đại diện VKS và đại diện bị đơn đều thừa nhận hành vi dỡ nhà tôi là sai trái, nhưng Thẩm phán chủ tọa phiên Tòa chỉ yêu cầu Agribank rút kinh nghiệm,vẫn ra một bản án phi lý, bất công, vô pháp khiến quyền lợi chính đáng của gia đình tôi không được pháp luật bảo vệ. Tôi đã làm đơn đề nghị Tòa án nhân dân tối cao xem xét theo thủ tục Giám đốc thẩm tới nay đã gần 8 tháng chưa được giải quyết.

(Một số Video clip trên trang cá nhân tôi ghi lại cảnh Agribank thuê xã hội đen đến đàn áp vất người cả gia đình tôi ra đường, thu giữ tài sản, phá nhà chiếm đất trái Luật)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s