Untitled
Thào Xuân Sùng

“Đồng chí” Chủ tịch mới của Hội nông dân Thào Xuân Sùng của chúng ta là Tiến sĩ Khoa học Lịch sử Đảng, chứ hông phải đồ bỏ đâu nghen. Phải chi ổng là tiến sĩ nông ngiệp hoặc tiến sĩ kinh tế cũng đỡ ngược đời cho xứ sở văn minh nông nghiệp này.

Xem lý lịch ông này, dường như chẳng có ngày nào làm ruộng. Nắm Hội nông dân mà không biết gì về nông nghiệp có khi là tiêu chí quan trọng để chọn lựa, ngáo ngơ về nông nghiệp, ngồi đó xài tiền tỷ thuế dân công cán nước ngoài cùng bầu đoàn thê tử…miễn gọi dạ bảo vâng! Tình trạng này của Hội nông dân cũng giống tình trạng của Hội bóng đá, khi Liên đoàn bóng đá cũng còn trơ mặt cài cắm thì biết tiêu chí bổ nhiệm, khỏi thắc mắc.  Lãnh đạo thời nay không cần chuyên môn, chỉ cần sự trung thành. 

Không biết khi Đảng cộng sản phân công ông Thào Xuân Sùng sang nắm Hội Nông Dân, Đảng có phân công ông ấy bảo vệ quyền lợi của nông dân không, mà sao nông dân đang tàn mạt vì giá lúa thấp không hề thấy ông Sùng lên tiếng.

Nếu được, lần sau mong Đảng phân công người biết chút ít về nông nghiệp, lãnh đạo Hội Nông dân mà không có bằng cấp hay thâm niên công tác nông nghiệp, không biết trồng mạ, bón phân thì ngồi dựa bệ ăn lương phục vụ Đảng chứ không giúp nông dân được gì cả. Tiến sỹ lịch sử Đảng làm Chủ tịch Hội Nông dân,  lúa rớt giá mà ông này ngoài ầu ơ thì chẳng biết làm gì. Ông Thào Sùng này chưa bao giờ trồng lúa trồng bắp…làm sao hiểu mà lên tiếng.  Toàn săn bắt hái lượm, ngậm miệng lĩnh lương.

Rất mong Đảng xem xét lại việc phân công Chủ tịch Hội Nông dân phải có nhiệm vụ bảo về quyền lợi nông dân trong kinh tế thị trường dù có định hướng.

Chi Nhã- Hà Nội

 

Phụ lục:

 

Ông Sùng được cấp trên xếp vào vị trí chủ tịch Hội Nông Dân Việt Nam vào ngày 12/01/2019. Tiểu sử của Thào Xuân Sùng như sau:

TRÍCH NGANG LÝ LỊCH

– Họ và Tên:   THÀO XUÂN SÙNG   
– Năm sinh:    29/11/1958.
– Dân tộc:    Mông
– Quê quán: Xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
– Nơi ở hiện nay:  Số 8 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội.
– Ngày được tuyển dụng làm cán bộ, công chức: 01/01/1980.
– Ngày vào Đảng: 12/7/1984,  ngày chính thức: 12/01/1986
– Trình độ:      + Văn hoá:       10/10
+ Chuyên môn: Tiến sỹ Khoa học Lịch sử Đảng
+ Lý luận chính trị:  Cử nhân
+ Ngoại ngữ:  Pháp B
– Quá trình công tác:

Từ tháng năm
đến tháng năm
Chức vụ và Đơn vị công tác
7/1979 – 7/1984 Được tuyển dụng làm nhân viên hợp đồng, sau đó làm cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và học Đại học Lý luận Mác – Lê nin chuyên ngành Khoa học Lịch sử Đảng tại Viện nghiên cứu Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nay thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
 8/1984 – 3/1986 Cán bộ nghiên cứu tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La
 4/1986 – 5/1987 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Tuyên huấn, An ninh – Quốc phòng Tỉnh đoàn Sơn La. Học Trường Đoàn cao cấp BKIII Liên Xô
 5/1987 – 10/1992 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội
 11/1992 – 11/1993 Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban thường vụ trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội.
11/1993 – 12/1994 Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mường La; Đại biểu v tỉnh, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội.
 12/1994 – 5/1996 Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Học viên Học viện Hành chính Quốc gia.
 6/1996 – 11/1999 Ủy viên Ban thường vụTỉnh ủy; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La
11/1999 – 12/2000 Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La; Học viên Học viện Quốc phòng
 12/2000 – 6/2002 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La. Đại biểu Quốc hội khóa XI, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La
 6/2002 – 10/2002 Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La
 10/2002 – 01/2011 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đại biểu Quốc hội khóa XII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La
 01/2011 – 6/2012 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đại biểu Quốc hội khóa XII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Sơn La.
 6/2012 – 12/2017 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương. Đại biểu Quốc hội khóa  XIV.
 01/2018 – nay Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam. Đại biểu Quốc hội khóa XIV.
– Khen thưởng: 01 Huân chương Lao động hạng nhất, 01 Huân chương Lao động hạng hai, 01 Huân chương Lao động hạng ba; 02 Huân chương Lao động hạng hai; Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba; Huân chương Đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 Huân chương Lao động hạng nhì và 01 Huân chương tự do hạng nhất của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
– Kỷ luật:               Không.
BAN TỔ CHỨC TW HỘI NDVN