18222626_633049853568174_2800322358161755689_n.jpg

Sau đơn tố cáo ngày 25/12/2018  của thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng, những thành phần liên quan ở trong và ngoài Đảng ủy Ngoài nước, trong đó chắc chắn có những thành phần lo lắng cho việc tái cử, leo cao, vào sâu sau Đại hội XIII, đang điên cuồng muốn dồn anh đến chỗ chết trong thời gian sớm nhất.  Người đảng viên kiên trung tâm sự với Nghiệp đoàn báo chí trong ngày cuối năm.

Thậm chí, anh Nguyễn Tiến Dũng đã xuống tóc để khẳng định quyết tâm chống sai phạm, bao che, chống lưng sai phạm, trù dập người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, phe nhóm lợi ích bất chính tại đảng ủy ngoài nước trong suốt giai đoạn 2015-2019.

 “To, bé, cao, thấp, được, mất không phải đến từ cái ghế mình ngồi, đặc biệt khi cái ghế đó có được bằng hậu duệ, quan hệ, tiền tệ, hay đồ đệ, hầu hạ, quỳ gối nhiều năm! ” Đảng viên Nguyễn Tiến Dũng bình luận về thời mạt của chế độ.

Tuy nhiên, kể cả Trung ương, Tổng bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn im lặng. Danh dự của gia đình và bản thân không thể buông bỏ, anh kiên quyết cùng với cộng đồng mạng kêu oan cho kỳ được.

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

ĐƠN TỐ CÁO
về những dấu hiệu chia chác, mặc cả, bao che sai phạm phe cánh, trù dập người chống tham nhũng, chống tiêu cực của 4 Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và của Ban Bí thư tại Đảng ủy Ngoài nước; những việc làm có dấu hiệu trái Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, trái pháp luật của Nhà nước, nâng đỡ phe cánh, trù dập người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực của Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước nhiệm kỳ 2015-2020 và đồng chí Nguyễn Thị Bích Thảo – Trưởng ban Tổ chức, Đảng ủy Ngoài nước

Kính gửi: – Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII;
– Bộ Chính trị; Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

Tôi là Nguyễn Tiến Dũng – đảng viên, chuyên viên Ban Tuyên giáo – Đảng ủy Ngoài nước.
Sau vô số lần gửi Đơn cầu cứu, kêu oan, khiếu nại tới Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước (gần đây nhất là 03 lần tôi gửi đơn khiếu nại tới các đồng chí, lần 1 ngày 19/5/2018, lần 2 ngày 16/8/2018, lần 3 ngày 07/11/2018) để dừng câu chuyện, ổn định tổ chức, đòi lại danh dự của bản thân và gia đình nhưng không có hồi âm. Bên cạnh đó, 02 năm vừa qua, tôi còn tiếp tục phải hứng chịu và chứng kiến những việc làm trái Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, trái pháp luật của Nhà nước, nâng đỡ phe cánh, trù dập người chống tham nhũng, chống tiêu cực ở Đảng ủy Ngoài nước. Hôm nay, với trách nhiệm của một đảng viên, công chức, công dân, tôi gửi Đơn Tố cáo này tới các đồng chí, cụ thể như sau:

I. Những dấu hiệu chia chác, mặc cả, bao che sai phạm, trù dập nặng người chống tham nhũng, chống tiêu cực của 4 Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và của Ban Bí thư tại Đảng ủy Ngoài nước

1. Đoàn kiểm tra số 1 (Đoàn 2507 năm 2015 của UBKTTW khóa XI) có dấu hiệu mặc cả lợi ích, bao che sai phạm tại Đảng ủy Ngoài nước. Ban đầu Đoàn 1 kết luận, sai phạm của ông Lê Dân – nguyên Bí thư Đảng ủy Ngoài nước đến mức phải xem xét kỷ luật nhưng sau đó cho tự kiểm điểm rút kinh nghiệm, tạo điều kiện để ông Lê Dân trù dập người đấu tranh và tiếp tục tái phạm ở cấp độ nguy hiểm hơn. Kết thúc ổn thỏa, đồng chí Ngô Quốc Thái – thành viên Đoàn Kiểm tra 2507 về làm Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ngoài nước, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Thái sau đó thường nói được Ban Bí thư cử về để xây dựng Đảng ủy Ngoài nước, tuy nhiên đồng chí Thái không thuộc diện cán bộ Ban Bí thư quản lý và cũng không thuộc diện cán bộ quy hoạch Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước. Không những vậy, về Đảng ủy Ngoài nước không được bao lâu, đồng chí Thái đã đăng ký đi nhiệm kỳ nước ngoài khiến dư luận không khỏi bất bình và thất vọng.

2. Đoàn Kiểm tra số 2 (Đoàn 58 năm 2016 của UBKTTW khóa XII) tiếp tục có dấu hiệu mặc cả lợi ích, làm ngơ, bao che sai phạm tại Đảng ủy Ngoài nước. Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, Pháp luật của Nhà nước quy định rõ, trong thời gian đang có Đoàn kiểm tra, tổ chức và cá nhân bị kiểm tra không được có những việc làm cố tình làm sai lệch tình hình, đặc biệt là trù dập người đấu tranh. Nếu trường hợp tổ chức, cá nhân bị kiểm tra vẫn cố tình có thêm vi phạm, trù dập người đấu tranh, thì Đoàn kiểm tra có trách nhiệm bổ sung vào nội dung kiểm tra và đây được coi như một tình tiết tăng nặng. Các trường hợp không khắc phục những sai phạm đã được cơ quan chức năng chỉ ra trước đó, tiếp tục tái phạm nguy hiểm hơn, trong một thời gian dài, sai phạm có tổ chức thì hình thức kỷ luật thấp nhất là cảnh cáo.
Tuy nhiên, trong khi Đoàn Kiểm tra số 2 đang làm việc ở Đảng ủy Ngoài nước (tháng 3/2016), vẫn để xảy ra việc tiếp tục trù dập khai trừ đảng đối với tôi, (tháng 4/2016); Trong 6 tháng làm việc (từ tháng 3 đến tháng 10/2016), dù nhiều lần tôi khiếu nại, Đoàn 2 không đưa nội dung trù dập khai trừ Đảng đối với tôi vào nội dung xem xét; việc ông Lê Dân liên tục tái phạm ở cấp độ nghiêm trọng hơn, vi phạm pháp luật hình sự, chỉ được Đoàn đề nghị kỷ luật khiển trách. Sau đó, đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp – Trưởng Đoàn Kiểm tra số 2 trở thành Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước, nhiệm kỳ 2015-2020. Thể hiện sự coi thường kỷ cương, phép nước của những người thực thi công vụ, chà đạp lên quy chế, quy định, Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm giảm sút lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

3. Đoàn Kiểm tra số 3 (Đoàn 363 của UBKTTW khóa XII) tiếp tục có những dấu hiệu không công tâm, khách quan, không thấu tình đạt lý, bao che sai phạm tại Đảng ủy Ngoài nước, trù dập nặng người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Mặc dù các đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ngô Quốc Thái là những chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực kiểm tra, đã trực tiếp tham gia và là Trưởng đoàn trong Hai đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Đảng ủy Ngoài nước trước đó, sau kiểm tra đã trở thành Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước, nhưng lại kiến nghị chuyển việc xem xét khiếu nại kỷ luật đảng của một đảng viên thường như tôi lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương giải quyết. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước – Trưởng đoàn Kiểm tra số 2 của UBKTTW trước đó, với chức danh Ủy viên UBKTTW trực tiếp chỉ đạo giải quyết khiếu nại. Như vậy thì liệu có thể có sự minh oan, gột rửa cho tôi không?
Điều này chỉ có thể giải thích bởi một lý do duy nhất là: Toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên cơ quan Đảng ủy Ngoài nước đều biết rõ sự thật và sự việc tôi bị trù dập nên để có thể tiếp tục trù dập, áp đặt một hình thức kỷ luật đảng đối với tôi, bao che sai phạm của phe cánh, cần phải chuyển sự việc lên UBKTTW để đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp thuận lợi xử lý.
Tôi không được thông báo kết luận thẩm tra, xác minh, không được biết về nội dung sai phạm, không được báo cáo, giải trình, không được kiểm điểm trước chi bộ, không có đánh giá, đề nghị hình thức kỷ luật của chi bộ…, trước khi Đoàn Kiểm tra số 3 kiến nghị UBKTTW ra quyết định giữ kỷ luật Cảnh cáo Đảng đối với tôi. Lý do mà Đoàn 363 quy chụp cho tôi trong quyết định số 507-QĐ/UBKTTW, ngày 17/7/2017 của UBKTTW hoàn toàn dựa vào những nội dung, hồ sơ vu khống để trù dập tôi, mà tôi không được biết, của nhiệm kỳ trước (Ban Thường vụ, ông Lê Dân và một số cá nhân liên quan đã bị cơ quan chức năng kỷ luật), không căn cứ trên cơ sở sự thật và tiếng nói từ cơ sở.
Đoàn Kiểm tra số 3 không kết luận và xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc giả mạo hồ sơ và thông qua quyết định khai trừ đảng sai quy trình, trái quy định đối với tôi (Ban Chấp hành Đảng bộ Ngoài nước; Đảng ủy Cơ quan, Đảng ủy Ngoài nước; Ủy ban Kiểm tra – Đảng ủy Cơ quan, Đảng ủy Ngoài nước nhiệm kỳ 2010-2015; ông Lê Dân, đ/c Tạ Xuân Thanh, đ/c Dương Thái Nam, đ/c Nguyễn Thị Bích Thảo, đ/c Phạm Văn Mích, đ/c Phạm Huy Phương…). Không lẽ tổ chức đảng, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý thì có quyền khai trừ đảng vô nguyên tắc bất cứ ai và yên tâm, dù thế nào cũng sẽ không bị xem xét, xử lý trách nhiệm?
Liên quan các dấu hiệu bao che sai phạm, trù dập người đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực ở Đảng ủy Ngoài nước, không thể không nói tới trách nhiệm của đồng chí Nguyễn Sỹ Tuấn – Kiểm tra viên cao cấp, Vụ Trung ương IA, Cơ quan UBKTTW, cán bộ theo dõi Đảng ủy Ngoài nước (người sau đó là Thư ký của cả 3 Đoàn kiểm tra của UBKTTW tại ĐUNN).

4. Đoàn Kiểm tra số 4 (Đoàn 580 của Ban Bí thư khóa XII, thành lập theo Quyết định số 580-QĐNS/TW, ngày 19/9/2017 của Ban Bí thư) tiếp tục có những dấu hiệu không thấu tình, đạt lý, bao che sai phạm ở Đảng ủy Ngoài nước và các Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trước đó, tiếp tục trù dập người chống tham nhũng, tiêu cực, cụ thể:
Toàn bộ quá trình làm việc đều do đồng chí Nguyễn Nam Ninh – Phó vụ trưởng Vụ Trung ương IA (cùng Vụ với các đồng chí trong 3 Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra trước đây), Thư ký Đoàn, chủ trì và triển khai. Đồng chí Trưởng đoàn và đông đủ thành viên đoàn chỉ có mặt tại buổi công bố quyết định thành lập Đoàn và buổi giao Quyết định giải quyết khiếu nại với tôi. Như vậy liệu có đảm bảo tính công tâm, khách quan?
Đoàn Kiểm tra số 4 kiến nghị Ban Bí thư ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại, giữ nguyên hình thức kỷ luật Cảnh cáo Đảng với tôi, trong khi không có các buổi làm việc giữa Đoàn kiểm tra với chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt trong quá trình thẩm tra, xác minh; đảng viên và chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt không được thông báo về kết luận thẩm tra, xác minh của Đoàn kiểm tra; đảng viên không được biết, báo cáo, giải trình, phản biện về những kết luận chưa thỏa đáng, bất lợi cho mình; đảng viên không được kiểm điểm trước chi bộ; không có xem xét, đánh giá, đề nghị hình thức kỷ luật của chi bộ…, là trái Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Quyết định không đưa ra căn cứ và lý do tiếp tục giữ nguyên hình thức kỷ luật đối với đảng viên là trái Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và không bảo đảm tính giáo dục đối với đảng viên. Không được biết về lỗi vi phạm, đảng viên sẽ không biết phương hướng để sửa chữa khắc phục.
Quyết định không chỉ rõ thời hiệu thi hành kỷ luật, tạo điều kiện để liên tục trong 3 năm 2016, 2017, 2018, Ban Tổ chức Đảng ủy Ngoài nước luôn đánh giá tôi là đang trong thời gian thi hành kỷ luật đảng, gạt tất cả mọi chế độ liên quan công tác cán bộ, mặc dù quyết định (vi phạm pháp luật hình sự của ông Lê Dân) trù dập buộc thôi việc tôi đã bị hủy và tôi không bị xem xét kỷ luật gì về mặt công chức; dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi vẫn luôn bảo đảm hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được cơ sở tín nhiệm, xây dựng. Đến nay, đã cuối Tháng 12 Năm 2018, việc đánh giá, bình xét thi đua của tôi từ năm 2015 trở lại đây vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, thể hiện quyết tâm trù dập đến cùng đối với tôi của những người liên quan tới việc tham gia và bao che sai phạm tại Đảng ủy Ngoài nước, là trái Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước.
Trong buổi công bố Quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng, khi tôi lần lượt đưa ra một số câu hỏi: Nội dung kết luận thẩm tra, xác minh của Đoàn 580 ra sao, đã căn cứ vào sự thật khách quan và ý kiến từ cơ sở chưa, có biên bản đề nghị kỷ luật của chi bộ không, hay vẫn chỉ tiếp tục căn cứ vào hồ sơ vu khống, trù dập người đấu tranh của ông Lê Dân và phe cánh đã bị kỷ luật?; Căn cứ và lý do để Đoàn kiến nghị Ban Bí thư giữ nguyên hình thức kỷ luật đối với tôi là gì?; Thời hiệu chấp hành của quyết định giải quyết khiếu nại là như thế nào?; Việc tôi phải chấp hành kỷ luật khai trừ đảng trong 16 tháng có phải là thi hành kỷ luật đảng không?; Quyết đinh thay thế và giữ nguyên hình thức kỷ luật cảnh cáo đảng đối với tôi là từ thời điểm khai trừ hay từ khi công bố quyết định?; Nếu từ thời điểm công bố quyết định giải quyết khiếu nại thì thời gian gần một năm rưỡi bị khai trừ đảng của tôi phải hiểu thế nào và việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra quyết định cảnh cáo đảng với một người không còn là đảng viên có trái Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng không?… để tôi hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình và không vi phạm trong việc chấp hành quyết định của Ban Bí thư. Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Nam Ninh thay mặt Đoàn luôn trả lời một câu duy nhất “Hôm nay Đoàn chỉ công bố quyết định, không có trách nhiệm phải thông báo các nội dung và trả lời các câu hỏi của đồng chí; có thắc mắc gì đồng chí làm đơn bằng văn bản”. Như vậy có phải là thiếu tinh thần trách nhiệm, coi thường, thách đố đảng viên không?

II. Những việc làm có dấu hiệu trái Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, trái pháp luật của Nhà nước, nâng đỡ phe cánh, trù dập người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực của Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước nhiệm kỳ 2015-2020 và đồng chí Nguyễn Thị Bích Thảo – Trưởng ban Tổ chức, Đảng ủy Ngoài nước

1. Nhiều dấu hiệu sai phạm trong cử cán bộ đi công tác nhiệm kỳ, chấp hành kết luận, quyết định của tổ chức đảng cấp trên
Trong khi đang có Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Đoàn 363) giải quyết khiếu nại kỷ luật trù dập khai trừ đảng đối với tôi, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thảo – Trưởng Ban Tổ chức vẫn tham mưu và Ban Thường vụ vẫn thông qua việc cử đồng chí Phạm Huy Phương đi công tác nhiệm kỳ chuyên trách công tác đảng tại Nhật Bản, đồng chí Phạm Văn Mích đi công tác nhiệm kỳ chuyên trách công tác đảng tại Liên bang Đức. Đây là hai đồng chí đã trực tiếp xây dựng hồ sơ giả mạo để đề nghị kỷ luật khai trừ đảng đối với tôi. Việc cử cán bộ, đảng viên liên quan trực tiếp tới nội dung khiếu nại đang được Đoàn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương giải quyết đi công tác nhiệm kỳ ở nước ngoài là vi phạm Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước. Có dấu hiệu bất chấp Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, dựa vào biểu quyết để thưởng công, chia phần cho phe cánh tham gia tích cực vào sai phạm của ông Lê Dân.
Việc Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước cử đồng chí Ngô Quốc Thái đi công tác nhiệm kỳ tại Liên bang Nga và đồng chí Tạ Xuân Thanh đi công tác nhiệm kỳ tại Campuchia khi nhiều việc còn chưa được xem xét, kết luận rõ ràng hiện nay, tiếp tục có nhiều dấu hiệu thể hiện sự chia chác, bù đắp cho phe cánh liên quan đến việc tham gia và gỡ tội với sai phạm của ông Lê Dân trước đây.
Bên cạnh đó, mặc dù có Kết luận, Quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Quyết định 507-QĐ/UBKTTW, ngày 17/7/2017) và của Ban Bí thư (Quyết định 739-QĐNS/TW, ngày 18/4/2018) khẳng định Quyết định khai trừ đảng đối với tôi là sai, hồ sơ đề nghị khai trừ đảng tôi là giả mạo, nhưng những người giả mạo hồ sơ và chịu trách nhiệm trong việc khai trừ đảng tôi không hề bị Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước, nhiệm kỳ 2015-2020, xem xét trách nhiệm (ông Lê Dân, đ/c Nguyễn Thị Bích Thảo, đ/c Phạm Huy Phương, đ/c Phạm Văn Mích, đ/c Dương Thái Nam, đ/c Tạ Xuân Thanh), cũng là trái với Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng trong việc tổ chức đảng phải chấp hành, triển khai Kết luận, Quyết định của tổ chức đảng cấp trên.

2. Những dấu hiệu tham nhũng, vụ lợi, phe cánh lợi ích trong công tác cán bộ tại Đảng ủy Ngoài nước
– Tiếp tục công nhận tính hợp thức trong việc tiếp nhận và xếp bậc lương đối với đồng chí Lưu … … về công tác tại Đảng ủy Ngoài nước không qua thi tuyển. Mặc dù điều này đã được các Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trước đây kết luận là sai và đồng chí Lưu … … không những không thuộc đối tượng được xét tuyển (lao động hợp đồng trong doanh nghiệp cổ phần tư nhân nắm cổ phần chi phối, chuẩn bị thanh lý doanh nghiệp), mà còn được tiếp nhận không đúng ngành nghề (kỹ sư giao thông, vận tải).
– Cố tình sai phạm trong cử cán bộ đi dự thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2017 và năm 2018. Có dấu hiệu lấy phiếu tập thể để hợp thức hóa những việc làm trái pháp luật và quy định trong việc cử đồng chí Nguyễn Huy … đi thi nâng ngạch và xét công nhận ngạch cho đồng chí Nguyễn Huy …. Đồng chí Nguyễn Huy … có quyết định vào công chức năm 2011 (trước đó đồng chí Nguyễn Huy … là doanh nhân tự lập nghiệp, tự kê khai đóng bảo hiểm xã hội), đến năm 2017 mới có 05 năm giữ ngạch chuyên viên nếu trừ 01 năm tập sự, thiếu 4 năm công tác để đủ tiêu chuẩn dự thi và đã có công văn trả lời của Ban Tổ chức Trung ương về việc thiếu năm giữ ngạch để dự thi nâng ngạch, nhưng đ/c Nguyễn Thị Bích Thảo vẫn tham mưu cho đi thi và công nhận ngạch chuyên viên chính bằng hình thức biểu quyết số đông để Ban Thường vụ thông qua. Trong khi đó, nhiều đồng chí dù đủ điều kiện dự thi trong nhiều năm, nhưng vẫn bị gạt với những lý do không thỏa đáng, là thể hiện sự yêu, ghét, trù dập người này, nâng đỡ người kia, vụ lợi, phe nhóm lợi ích.
– Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thảo – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức có nhiều khuất tất trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ cử cán bộ tham dự các khóa đào tạo, đặc biệt là các lớp cao cấp lý luận chính trị. Thể hiện sự ban phát, tước đoạt, vụ lợi, phe nhóm lợi ích. Đơn cử, năm 2018, trong khi đồng chí … Tuyết … – chuyên viên Văn phòng đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản, chưa trở lại cơ quan làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thảo đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước cử đồng chí này đi học lớp cao cấp lý luận chính trị. Trong khi đó, nhiều đồng chí lớn tuổi, công tác lâu năm, có năng lực trình độ, nhân cách tốt, đang làm công tác nghiên cứu tham mưu về chính trị, tư tưởng đăng ký liên tục trong nhiều năm vẫn không được cử mà không biết tiêu chí và nguyên nhân…

3. Tiếp tục trù dập tôi, người dám đấu tranh ngăn chặn những việc làm phe nhóm lợi ích, vụ lợi, tham nhũng trong chính sách cán bộ của ông Lê Dân và phe cánh trước đây khiến lợi ích của họ bị ảnh hưởng
Sau khi tôi trở lại công tác, rất nhiều dấu hiệu về việc tiếp tục thực hiện trù dập tôi: Ban Tổ chức tiếp tục tham mưu để Ban Thường vụ gạt tôi khỏi danh sách thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2017 và 2018 với lý do không thỏa đáng, do chính Ban Tổ chức, Đảng ủy Ngoài nước và ông Lê Dân cố tình tạo ra cho tôi, dù tôi đủ mọi điều kiện để thi nâng ngạch từ năm 2015 đến nay. Đây là một hình thức tiêu cực, tham nhũng trong chính sách cán bộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, tha hóa quyền lực, bất chấp quy định và luật pháp, có thể nâng ngạch cho người không đủ tiêu chuẩn và tùy ý trù dập, gạt người đủ tiêu chuẩn, tước đoạt một phần thu nhập, tiền lương của tôi trong 4 năm vừa qua để răn đe những người dám và có ý định đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, làm ảnh hưởng tới lợi ích bất chính của phe nhóm lợi ích. Hai năm qua, tôi cũng bị gạt và không đưa vào quy hoạch cán bộ với các lý do không thỏa đáng, dù tôi đủ các điều kiện và được Ban Tuyên giáo xác nhận, có công văn đề nghị.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn tham mưu và Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước, nhiệm kỳ 2015-2020, thông qua, ban hành nhiều quyết định không chính xác, sai quy định, trù dập đối với tôi:
– Quyết định số 569-QĐ/ĐUNN, ngày 01/6/2017, của Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước, về việc kết thúc xem xét kỷ luật công chức có hành vi vi phạm pháp luật: Đây là một quyết định có dấu hiệu trái pháp luật, cố tình tùy tiện sử dụng thể thức “MẬT”; phỉ báng, vu khống tôi là “công chức có hành vi vi phạm pháp luật” trong khi tôi chưa từng bị bất cứ một cơ quan điều tra nào kết luận là vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của tôi. Đồng thời việc sử dụng thể thức “MẬT” trái pháp luật gây khó khăn và cản trở việc bảo vệ danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.
– Quyết định số 669-QĐ/ĐUNN, ngày 13/7/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước, về việc xem xét kỷ luật công chức, thay thế Quyết định số 569-QĐ/ĐUNN, ngày 01/6/2017, của Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước: Sau khi, ngày 05/6/2017, tôi có ý kiến khiếu nại Quyết định 569-QĐ/ĐUNN, ngày 13/7/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước tiếp tục ban hành Quyết định số 669-QĐ/ĐUNN có dấu hiệu trái pháp luật thay thế Quyết định 569-QĐ/ĐUNN.
Tại Quyết định 669-QĐ/ĐUNN, khi không thể vu khống cho tôi là “công chức có hành vi vi phạm pháp luật”, thay vì ban hành quyết định “kết thúc xem xét kỷ luật công chức” do “không có căn cứ và hết thời hạn”, Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước đã ban hành quyết định “xem xét kỷ luật công chức” xâm hại tới danh dự, quyền và lợi ích chính đáng của tôi. Đồng thời, về mặt thể thức đây tiếp tục là một quyết định có dấu hiệu trái pháp luật khi tiếp tục tùy tiện sử dụng thể thức “MẬT” để gây khó khăn và cản trở việc bảo vệ danh dự, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của tôi.
– Quyết định số 728-QĐ/ĐUNN, ngày 15/9/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước về việc giải quyết khiếu nại lần đầu: Sau khi, ngày 14/7/2017, tôi có ý kiến khiếu nại Quyết định 669-QĐ/ĐUNN, thay vì ra quyết định hủy 02 quyết định có dấu hiệu trái pháp luật (Quyết định 569-QĐ/ĐUNN và Quyết định số 669-QĐ/ĐUNN), ngày 15/9/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước tiếp tục ban hành quyết định 728-QĐ/ĐUNN có dấu hiệu trái pháp luật, xúc phạm danh dự, xâm hại nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tôi.
Quyết định 728-QĐ/ĐUNN có nội dung không đúng sự thật, thừa nhận những việc làm vi phạm Pháp luật Nhà nước, vi phạm quy chế, quy định, Điều lệ Đảng của ông Lê Dân – nguyên Bí thư Đảng ủy Ngoài nước, nhiệm kỳ 2010-2015 và phe cánh trong hàng loạt vụ việc để trù dập tôi, đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, nhiều tập thể và cá nhân liên quan đã bị kỷ luật; vin vào những lý do thiếu thuyết phục để đưa ra nhận định áp đặt chủ quan, vu khống cho tôi là có các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật diễn ra vào năm 2015 một cách vô căn cứ (tôi chưa từng bị cơ quan điều tra nào kết luận là có hành vi vi phạm pháp luật); tự suy diễn, vu khống cho tôi trong việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của tôi là thể hiện việc xem xét các hành vi vi phạm pháp luật; xuyên tạc việc tôi góp ý về đạo đức làm người, đạo đức công chức, đạo đức đảng viên đối với đồng chí Tạ Xuân Thanh khi bị đồng chí Thanh xúc phạm, kích động là hành vi vi phạm pháp luật….
Đây tiếp tục là một quyết định có dấu hiệu trái pháp luật, vu khống, xâm hại, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của tôi. Tôi đã có Đơn khiếu nại ngày 25/9/2017 và một số lần tiếp theo.

Ngoài ra, việc đánh giá, xếp loại công chức, đảng viên của tôi từ năm 2015 đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, tạo cớ để gạt mọi chế độ, chính sách trong công tác cán bộ đối với tôi, dù tôi thường xuyên hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được cơ sở xây dựng, giới thiệu; những mất mát cả về vật chất và tinh thần của tôi và gia đình trong suốt khoảng thời gian 17 tháng tôi bị buộc thôi việc, khai trừ đảng trái pháp luật, trái Điều lệ chưa được đề cập, nhìn nhận và bồi thường; trong gần 1 năm 2018 vừa qua, có dấu hiệu mượn lời phe cánh trong và ngoài cơ quan Đảng ủy Ngoài nước (Ví dụ: Công văn 4785-CV/BTCTW, ngày 26/3/2018, của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Hoàng Trọng Hưng – Chánh Văn phòng ký thừa lệnh, khẳng định năm 2016 tôi không phải công chức, không phải đảng viên và năm 2017 xếp tôi không hoàn thành nhiệm vụ một cách vô căn cứ, trái quy chế, quy định, Điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước, phỉ báng, trù dập công chức, đảng viên. Năm 2016, tôi không phải công chức, đảng viên thì năm 2017 cơ quan nào, cấp ủy nào tuyển dụng, kết nạp tôi? Dựa vào đâu, đồng chí Hoàng Trọng Hưng ký công văn chỉ đạo Đảng ủy Ngoài nước xếp tôi không hoàn thành nhiệm vụ năm 2017?) liên tục ép Chi bộ Ban Tuyên giáo xếp tôi không hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 một cách vô nguyên tắc để tiếp tục trù dập tôi…

Kính thưa các đồng chí, nếu những sai phạm, dấu hiệu tiếp tục sai phạm, phe nhóm lợi ích; việc mặc cả, chia chác, bao che sai phạm, nhẹ trên nặng dưới; làm ngơ, bảo kê, trù dập đến cùng người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực tại Đảng ủy Ngoài nước suốt 2 nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020 không được xem xét xử lý dứt điểm sẽ ảnh hưởng vô cùng xấu tới nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ. Cổ súy cho một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức vụ đặc quyền lôi bè, kết phái, tha hóa, biến chất, thực hiện các hành vi tham nhũng, vụ lợi, hại nước, hại dân, hại cơ quan, hại đồng nghiệp mà không lo hậu quả, hoặc có thì cũng chỉ là xử lý nhẹ như là không xử lý. Ai đấu tranh, cản trở nhóm lợi ích sẽ bị trù dập tới cùng; Cổ súy, làm gương cho việc lưu manh hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ để có thể tham gia phe cánh nhằm vụ lợi bất chính. Làm mất lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự tử tế và người tử tế. Còn ai dám chống tham nhũng, chống tiêu cực!

Tôi gửi Đơn Tố cáo này tới Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kính đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ, xem xét, xử lý đúng người, đúng việc các tổ chức, cá nhân liên quan, bảo đảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào lẽ phải, vào công lý, vào sự bình đẳng của pháp luật Nhà nước và quy chế, quy định, Điều lệ Đảng.
Trân trọng Kính đơn./.

Người tố cáo

(Đã ký và gửi chuyển phát nhanh bảo đảm ngày 25/12/2018)

Nguyễn Tiến Dũng

Kính nhờ mọi người chi

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s