h186.jpg

Thì chắc hẳn sẽ không có chuyện danh sách tù nhân lương tâm lại cứ mãi dài ra.

Không có Hội “bất hợp pháp”

Ở Việt Nam chỉ có những hội, hiệp hội được thành lập không theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP. Chế tài về vấn đề này được quy định tại Điều 40, Nghị định 45/2010/NĐ-CP: “1. Người nào vi phạm quyền lập hội, lợi dụng danh nghĩa hội để hoạt động trái pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; trường hợp gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật”.

Cho đến nay, chưa ghi nhận trường hợp như đã nêu tại Điều 40.1, vì Hiến pháp 2013, Điều 25: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.

Khi đã là quyền hiến định thì việc chậm ban hành các văn bản liên quan không đồng nghĩa là những quyền hiến định này chưa thể thực hiện.

Không có điều luật nào cấm phê phán Đảng

Khi người dân biểu thị thái độ chê bai cụ thể đảng viên nào đó, phê phán cụ thể một chủ trương, chính sách nào đó của đảng, thì hành vi dân sự đó không thể hình sự hóa.

Điều 16, Hiến pháp 2013, ghi: “1. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. 2. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội”.

Như vậy người dân có quyền khen, chê, phê phán các quyết sách của đảng; vì “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình” (Điều 4.2, Hiến pháp 2013).

Thế nhưng trên thực tế thì…

…………………..

Thưa Bộ trưởng…

Câu chuyện giả định để nói lên sự bất cập của pháp luật xứ Việt!

Sinh viên Luật: Thưa Bộ trưởng! Trong trường hợp Thông tư trái với Nghị định thì áp dụng Thông tư hay Nghị định?

Bộ trưởng: Sẽ áp dụng Nghị định.

Sinh viên Luật: Thông tư hướng dẫn chi tiết Nghị định, tại sao mình không áp dụng Thông tư mà áp dụng Nghị định thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng: Theo Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật thì trong trường hợp Thông tư trái với Nghị định sẽ áp dụng Nghị định, vì Nghị định có hiệu lực pháp lý cao hơn Thông tư.

Sinh viên Luật: Một văn bản được ban hành phải đảm bảo tính hợp pháp, nghĩa là nếu trái với pháp luật thì sẽ bị đình chỉ, hủy bỏ, bãi bỏ… (Căn cứ Nghị định 40 năm 2010). Bởi vậy, cùng một vấn đề mà Thông tư quy định trái với Nghị định thì “nội dung trái” phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trên đình chỉ, hủy bỏ, bãi bỏ… theo luật định. Nếu không “chạm” tới nó thì đồng nghĩa thừa nhận tính hợp pháp của Thông tư nên Thông tư sẽ được áp dụng trong trường hợp này.

Bộ trưởng: Tôi vẫn bảo lưu ý kiến của mình, vì thời gian có hạn nên đồng chí vui lòng chuyển câu hỏi khác.

Sinh viên Luật: Trong trường hợp Nghị định hết hiệu lực, vậy Thông tư hướng dẫn Nghị định đó có còn hiệu lực hay không?

Bộ trưởng: Nếu thuộc trường hợp quy định tại điều 81 Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật thì nó sẽ hết hiệu lực, còn không thì nó vẫn còn hiệu lực.

Sinh viên Luật: Thông tư hướng dẫn cho Nghị định mà Nghị định hết hiệu lực thì còn gì nữa mà hướng dẫn, mà hết cái để hướng dẫn thì Thông tư đó sẽ hết hiệu lực thưa Bộ trưởng!

Bộ trưởng: Ví dụ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989 đã hết hiệu lực từ 1/1/2006 nhưng đến nay Nghị quyết 04/2003 hướng dẫn Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989 vẫn còn hiệu lực đó đồng chí.

Sinh viên Luật (thì thầm): Đáng lẽ Bộ trưởng phải giải thích lý luận bằng phương pháp lý luận chứ không phải lấy ví dụ thực tiễn trái lý luận để giải thích cho lý luận. Điều này chứng tỏ việc lập pháp của nước ta còn yếu kém, lý luận xa rời thực tiễn…

Nguyễn Cao (ghi)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s