50272791_2303477312998825_6273599243970150400_n.jpg

“Cưỡng chế 110 hộ dân tại “vườn rau Lộc Hưng” đúng pháp luật” là tựa đề bài viết trên báo điện tử Công an thành phố Hồ Chí Minh, phát hành lúc 22g08 ngày thứ tư 9-1-2019. [http://bit.ly/2CZItCY]

Theo bài báo, chiều 9-1, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin nhiều vấn đề liên quan đến việc cưỡng chế đối với 110 hộ dân trên khu đất công trình công cộng tại phường 6, quận Tân Bình (thường gọi là “vườn rau Lộc Hưng”). Đại diện chính quyền địa phương khẳng định việc cưỡng chế được tiến hành đúng pháp luật và khu đất này sẽ được dùng để xây dựng khu trường học công lập đạt chuẩn quốc gia.

Trên tinh thần thượng tôn pháp luật, bài viết này sẽ lần lượt phản biện từng quan điểm được gọi là “cưỡng chế được tiến hành đúng pháp luật” mà bài báo viện dẫn từ chính quyền quận Tân Bình.

Quy hoạch 49.320m2 hay 4ha089?

Bài trên báo Công an viết: “Khu đất “vườn rau Lộc Hưng” có diện tích 49.320m2 thuộc một phần các thửa 126-5, 128-5, 129-5 và 131-101-5 tờ bản đồ số 12 (theo địa bộ cũ) (…) Ngày 12-10-1991, Ban Quản lý ruộng đất thành phố ban hành Quyết định số 07/QĐ-ĐĐ công nhận quyền sử dụng đất và khu nhà điều hành cho Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 25-4-2008, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1824/QĐ-UBND thu hồi khu đất giao cho Ủy ban nhân dân quận Tân Bình để thực hiện dự án công trình công cộng và chung cư cao tầng phục vụ chương trình tái định cư của thành phố và quận”. [Nguồn đã dẫn]

Một văn bản đánh số 6035/UBND-NCPC, do phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Văn Khoa ký gửi Thanh tra Chính phủ vào ngày 26-10-2016, “về việc báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát vụ việc khiếu nại của các hộ dân canh tác trên khu đất vườn rau tại phường 6, quận Tân Bình”, cho biết như sau (trích): “Khu đất có diện tích 4,8ha tọa lạc tại Phường 6, quận Tân Bình thuộc một phần các thửa số 126-5, 128-5, 129-5 và 131-10-5, trước năm 1975 do Quốc gia Việt Nam và Hội đồng quản trị Công giáo địa phận Sài Gòn đứng bộ (…)

Ngày 12 tháng 10 năm 1991, Ban Quản lý ruộng đất Thành phố ban hành Quyết định số 07/QĐ-ĐĐ công nhận quyền sử dụng đất và khu nhà điều hành cho Bưu điện Thành phố, với diện tích 4ha089 (không bao gồm thửa 126-5). Sau đó, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 7564/QĐ-UB ngày 15 tháng 11 năm 2001 giao đất cho Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sài Thành và Quyết định số 8220/QĐ-UB ngày 06 tháng 12 năm 2001 giao đất Bưu điện Thành phố để đầu tư hạ tầng khu nhà ở dân dụng và nhà ở cán bộ, công nhân viên của Bưu điện tại Phường 6, quận Tân Bình.

Vì các chủ đầu tư (Bưu điện Thành phố, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sài Thành) không đủ năng lực thực hiện dự án, trong quá trình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã làm phát sinh khiếu kiện đông người làm cho khu vực trở thành điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn quận Tân Bình. Do đó, ngày 25 tháng 4 năm 2008, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 1824/QĐ-UBND thu hồi khu đất, giao cho Ủy ban nhân dân quận Tân Bình thực hiện Dự án công trình công cộng và  chung cư cao tầng phục vụ chương trình tái định cư của Thành phố và của quận Tân Bình”. [http://bit.ly/2M1mA91]

Như vậy, vấn đề ở đây không như mô tả của bài viết trên báo Công an, mà trong quy hoạch của dự án này đã phát sinh khiếu kiện ngay từ đầu, do chính sách đền bù thu hồi đất phục vụ mục đích kinh doanh không thỏa đáng. Sau đó, chính quyền đã chuyển đổi mục đích sử dụng sang thành công trình công cộng kèm chung cư phục vụ tái định cư để giảm đến mức thấp nhất các khoản tiền đền bù khi thu hồi đất đai.

Ngoài ra con số 49.320m2 nêu trên báo Công an, và 4ha089 ghi trong văn bản số 6035/UBND-NCPC là chênh lệch đáng kể khi dùng để cưỡng chế đất đai.

Ăn cơm trước kẻng?

Bài báo viết tiếp: “Đến ngày 15-5-2014, Ủy ban nhân dân quận.Tân Bình ban hành Quyết định số 423/QĐ-UBND về phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu trường học công lập theo tiêu chuẩn quốc gia tại khu “vườn rau Lộc Hưng” gồm 3 cấp học. Trong đó có 20 lớp mầm non, 30 lớp tiểu học và 45 lớp trung học cơ sở.

Ngày 11-6-2015, Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 3200/UBND-ĐTMT về việc cho phép tiếp tục thực hiện thu hồi đất để triển khai dự án đầu tư xây dựng khu trường học tại khu đất theo Kế hoạch sử dụng đất của dự án đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 7-12-2017 và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 29-1-2018”.

Tuy nhiên tình tiết mà phó chủ tịch Lê Văn Khoa báo cáo Thanh tra Chính phủ nêu lại có nội dung khá sai biệt: “Ngày 26 tháng 6 năm 2015, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình có Văn bản số 1147/UBND-DA kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận cho phép Ủy ban nhân dân quận Tân Bình tách Dự án xây dựng cụm trường học đạt chuẩn quốc gia tại khu đất công trình công cộng thành 02 Dự án riêng biệt, gồm: Dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khu đất công trình công cộng và Dự án đầu tư xây dựng cụm trường học đạt chuẩn quốc gia. Về việc này, Ủy ban nhân dân thành phố đã chuyển văn bản trên đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để có ý kiến, trình Ủy ban nhân dân thành phố.

Ngày 21 tháng 7 năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 508/UBND-QLDA-M về Dự án xây dựng cụm trường học đạt chuẩn quốc gia tại khu đất công trình công cộng Phường 6, quận Tân Bình theo hình thức đối tác Công – Tư (hợp đồng BT)”. [Nguồn đã dẫn http://bit.ly/2M1mA91]

Ngoài ra, không thể có chuyện lãnh đạo thành phố biết trước một sự kiện trong tương lai để có thể ký nội dung văn bản được bài viết trên báo Công an thuật: “Ngày 11-6-2015, Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 3200/UBND-ĐTMT về việc cho phép tiếp tục thực hiện thu hồi đất để triển khai dự án đầu tư xây dựng khu trường học tại khu đất theo Kế hoạch sử dụng đất của dự án đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 7-12-2017 và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 29-1-2018”.

Mặt khác, nội dung của Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 7-12-2017 [http://bit.ly/2VIPOxR] không có bất kỳ nội dung nào liên quan thu hồi đất nông nghiệp ở quận Tân Bình để phục vụ dự án xây dựng trường học.

Viện dẫn không có thật

Bài viết trên báo Công an, thuật tiếp: “Ngày 8-10-2018, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã ban hành Nghị quyết 21/NQ-HĐND, quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn, trong đó có 3 dự án trường học và 1 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại khu đất trên”.

Tìm trên trang Công báo thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 8-10-2018, Hội đồng Nhân dân thành phố đúng là có ban hành Nghị quyết 21/NQ-HĐND, tuy nhiên nghị quyết này có tên là “về chế độ hỗ trợ tiền ăn thêm các ngày Lễ, Tết cho người nghiện ma túy không cỏ nơi cư trú ổn định đang quản lý tại các Cơ sở xã hội, bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái và hỗ trợ vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày cho đối tượng bảo trợ xã hội tại các Cơ sở bảo trợ xã hội công lập, bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái, trại viên Khu điều trị phong Bến Sắn”. [http://bit.ly/2VDhe8q]

Phải chăng một khi pháp luật trong tay kẻ mạnh thì có thể biến ‘trắng’ thành ‘đen’, ‘có’ thành ‘không’?

Nguyễn Cao

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s