Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, phu nhân của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Tác giả thay mặt gia đình thừa kế của nhà thơ Xuân Diệu gửi bài đến Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam.

Trước khi Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, con nuôi và là người thừa kế duy nhất của Nhà thơ Xuân Diệu, bị bắt vào ngày 05/11/2010 về “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, ngày 16/9/2010, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra Quyết định số 4337/QĐ-UBND thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gồm hai nội dung: lấy 50m2 đất ở của hộ gia đình Nhà thơ Xuân Diệu tại 24 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội để giao cho bà Trần Lệ Thu và lấy phần nhà đất khác cũng của hộ gia đình Nhà thơ Xuân Diệu làm “Phòng lưu niệm Nhà thơ Xuân Diệu”. Quyết định này xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản, quyền nhân thân, quyền thừa kế của ông Vũ và hộ gia đình Cố Nhà thơ Xuân Diệu được Hiến pháp và Bộ Luật dân bảo hộ cũng như trái Luật Di sản văn hóa.

Hanoi authorities demolishing the yard of the late Poet Xuan Dieu's household on October 24-2018.jpg

Ngày 24/10/2014, ông Cù Huy Hà Vũ và tôi sang Hoa Kỳ để ông Vũ chữa bệnh theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ. Hộ gia đình Cố Nhà thơ Xuân Diệu vì vậy được đại diện bởi con trai chúng tôi, Cù Huy Xuân Đức. Hơn 6 tháng sau, ngày 23/10/2014, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức thực hiện Quyết định số 4337 trái pháp luật nói trên bằng cách đập phá hòn non bộ, bể cá, đào sân của hộ gia đình Nhà thơ Xuân Diệu và cuối cùng đã cưỡng đoạt của gia đình 50,6 m2 đất ở để giao cho bà Trần Lệ Thu. Ngày 14/10/2015, từ Hoa Kỳ ông Cù Huy Hà Vũ đã khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ra Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội theo Luật tố tụng hành chính. Cho đến nay, Tòa án này vẫn chưa hồi âm ông Vũ.

Không ngừng lại, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang chuẩn bị cưỡng đoạt nốt nhà đất của gia đình Cố Nhà thơ Xuân Diệu để làm “Phòng lưu niệm Nhà thơ Xuân Diệu”. Mưu toan vi Hiến và trái pháp luật này được thể hiện bằng Thông báo số 59 ngày 20/8/2018 của Ủy ban nhân dân phường Điện Biên gửi cho ông Cù Huy Xuân Đức.

Hanoi authorities  illegally taking 50,5m2 of residential land from the late Poet Xuan Dieu'shousehold on October 24-2018.jpg

Căn cứ Khoản 1 Điều 28 HIến pháp 2013 (Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước), ngày 24/10/2018, ông Cù Huy Xuân bằng bưu điện gửi tới Chủ tịch nước – Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Kiến nghị cứu gia đình Nhà thơ Xuân Diệu khỏi thảm họa bị cưỡng đoạt nhà và đất ở bởi chính quyền thành phố Hà Nội. Cùng ngày, ông Đức cũng bằng bưu điện gửi tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Kiến nghị bãi bỏ Quyết định số 4337/QĐ-UBND ngày 16/9/2010 của UBND thành phố Hà Nội. Thế nhưng đã không có bất cứ hồi âm nào từ hai vị lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ Việt Nam nói trên!

Không thấy động tĩnh gì từ Chủ tịch Trọng và Thủ tướng Phúc, chính quyền thành phố Hà Nội được thể lấn tới trong việc cưỡng đoạt nhà đất của hộ gia đình Cố Nhà thơ Xuân Diệu (1). Ngày 13/12/2018, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình đã bịa đặt chuyện “ông Cù Huy Hà Vũ và bà Nguyễn Thị Dương Hà đang xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng tại 24 Điện Biên Phủ” dưới dạng “Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng”. Sự bịa đặt này là trắng trợn vì vợ chồng chúng tôi chưa hề trở lại Việt Nam sau khi sang Mỹ. Ngoài ra, tại thời điểm và địa điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình lập Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng, đã không có bất cứ công trình nào đang có hoạt động xây dựng. Chứng cứ là Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình đã không đưa ra được bất cứ bằng chứng khách quan nào về “công trình đang có họat động xây dựng”, như hình ảnh về hoạt động xây dựng đang diễn ra, họ tên của các cá nhân đang thực hiện hoạt động xây dựng! Lẽ dĩ nhiên sự bịa đặt này của chính quyền là tạo cớ để đập phá và tiến tới cưỡng đoạt nốt nhà đất của gia đình Cố Nhà thơ Xuân Diệu tại đây.

Hanoi authorities demolishing the rock-garden, fish tank of the late Poet Xuan Dieu's household on October 24-2018.jpg

Tin tưởng và tuân thủ Hiến pháp, ngày 02/01/2019, ông Cù Huy Xuân Đức, đại diện gia đình Cố Nhà thơ Xuân Diệu tại 24 Điện Biên Phủ bằng bưu điện tiếp tục gửi Chủ tịch Trọng và Thủ tướng Phúc Kiến nghị mà ông Đức đã gửi cho hai vị này vào ngày 24/10/2018 (đính kèm). Kiến nghị yêu cầu hai vị này chỉ đạo:

1. Bãi bỏ Quyết định số 4337/QĐ-UBND ngày 16/9/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Quyết định này trái Hiến pháp, luật và các quyết định của Thủ tướng theo Khoản 4 Điều 98 Hiến pháp.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đình chỉ ngay tức khắc việc thi hành Quyết định số 4337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

3. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan tư pháp thu hồi 50,6 m2 đất ở bị cưỡng đoạt để trả lại cho hộ gia đình Cố Nhà thơ Xuân Diệu đồng thời xử lý theo pháp luật các cá nhân thực hiện các hành vi đập phá, cưỡng đoạt và âm mưu cưỡng đoạt nhà và đất ở của gia đình cố Nhà thơ Xuân Diệu.

Hy vọng khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” xuất hiện trong mọi hang cùng ngõ hẻm ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không chỉ nhằm vào thường dân!

Chú thích:

(1) Chính quyền Hà Nội nhăm nhe cưỡng đoạt nốt nhà đất của gia đình tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ: https://nghiepdoanbaochi.org/2018/12/30/chinh-quyen-ha-noi-nham-nhe-cuong-doat-n-ot-nha-dat-cua-gia-dinh-tien-si-luat-cu-huy-ha-vu/

Phụ lục: ảnh hồ sơ:

Cù Huy Xuân Đức - scan biên lai bưu điện gửi kiến nghị ngày 02-01-2019 gửi chủ tỊch nước
Cù Huy Xuân Đức – scan biên lai bưu điện gửi kiến nghị ngày 02-01-2019 gửi chủ tịch nước
Cù Huy Xuân Đức - scan biên lai gửi kiến nghị ngày 02-01-2019 gửi thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Cù Huy Xuân Đức – scan biên lai gửi kiến nghị ngày 02-01-2019 gửi thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Cù Huy Xuân Đức - scan kiến nghỊ ngày 02-01-2019 gửi chủ tịch nước-tổng bí thư Đảng cộng sản
Cù Huy Xuân Đức – scan kiến nghị ngày 02-01-2019 gửi chủ tịch nước-tổng bí thư Đảng cộng sản ( trang 1)
Cù Huy Xuân Đức- scan kiến nghị ngày 02-01-2019 gửi chủ tịch nước- tổng bí thư đảng cộng sản
Cù Huy Xuân Đức- scan kiến nghị ngày 02-01-2019 gửi chủ tịch nước- tổng bí thư đảng cộng sản ( trang 2)
Cù Huy Xuân Đức- scan kiến nghị ngày 02-01-2019 gửi chủ tịch nước-tổng bí thư đảng cộng sản
Cù Huy Xuân Đức- scan kiến nghị ngày 02-01-2019 gửi chủ tịch nước-tổng bí thư đảng cộng sản ( trang 3)
Cù Huy Xuân Đức- scan kiến nghị ngày 02-01-2019 gửi chủ tịch nước- tổng bí thư đảng cộng sản
Cù Huy Xuân Đức- scan kiến nghị ngày 02-01-2019 gửi chủ tịch nước- tổng bí thư đảng cộng sản ( trang 4)
Cù Huy Xuân Đức- scan kiến nghị ngày 02-01-2019 gửi chủ tịch nước-tổng bí thư đảng cộng sản
Cù Huy Xuân Đức- scan kiến nghị ngày 02-01-2019 gửi chủ tịch nước-tổng bí thư đảng cộng sản ( trang 5)
Cù Huy Xuân Đức- scan kiến nghị ngày 02-01-2019 gửi thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc- trang 1
Cù Huy Xuân Đức- scan kiến nghị lần 2 ngày 02-01-2019 gửi thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  (trang 1)
cÙ huy xuÂn ĐỨc - scan kiẾn nghỊ ngÀy 02-01-2019 gỬi thỦ tƯỚng nguyỄn xuÂn phÚc (lẦn
Cù Huy Xuân Đức- scan kiến nghị  lần 2 ngày 02-01-2019 gửi thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (trang 2)
cÙ huy xuÂn ĐỨc - scan kiẾn nghỊ ngÀy 02-01-2019 gỬi thỦ tƯỚng nguyỄn xuÂn phÚc (lẦn
Cù Huy Xuân Đức- scan kiến nghị lần 2 ngày 02-01-2019 gửi thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (trang 3)
Cù Huy Xuân Đức- scan kiến nghị ngày 02-01-2019 gửi thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc- lần 2 trang 4
Cù Huy Xuân Đức- scan kiến nghị lần 2 ngày 02-01-2019 gửi thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (trang 4)
Cù Huy Xuân Đức- scan kiến nghị ngày 02-01-2019 gửi thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc- lần 2 trang 5
Cù Huy Xuân Đức- scan kiến nghị lần 2 ngày 02-01-2019 gửi thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (trang 5)

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s