Luật sư Hoàng Hướng
Luật sư Hoàng Hướng

Thông tư liên tịch số: 01/2018- BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23/01/2018 quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở tạm giữ, tạm giam với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý thi hành tạm giữ tạm giam, đã và đang cản trở hoạt động nghề của luật sư trong khi gặp bị can, bị cáo.

Đề nghị Thường vụ Liên Đoàn luật sư Việt Nam vào cuộc xác minh và bảo vệ quyền hành nghề của các luật sư.

Quyền được bảo vệ, bào chữa là quyền của hơn 90 triệu dân Việt Nam được quy định trong Hiến pháp, không ai có quyền cản trở hoặc xâm phạm!

1

2

3

4

Luật sư Hoàng Hướng/fb

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s