38812304_1330207333779775_7781487430380552192_n.jpg

Xin thông báo: Nhà báo Bùi Tín bệnh nặng, nhập viên từ ngày 13/7.

Hôm nay vào thăm, bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe hiện giờ của ông đã xấu đi rất nhiều kể từ ngày nhập viện.
Hiện ông gần như hôn mê. Tôi gọi mãi, ông mới hơi nhập nháy mắt rồi lại rơi vào cơn mê sảng. Nhiệt độ trong người xuống rất thấp.

Xin mọi người cùng niệm Phật cầu nguyện cho ông.

Tường An/fb

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s