Sau khi vạch mặt 3 doanh nghiệp gồm Công-ty Xây Dựng ĐNA, Công-ty Chế Biến Xuất nhập khẩu Đà Nẵng và Công-ty Thép Hoà Phát hoạt động gây ô nhiễm môi trường, nhà báo Đỗ Cao Cường đang bị một thế lực ngầm nào đó doạ giết.

38764078_2152378861682803_1152573187054108672_o.jpg

Cuối Facebook tin bởi Đỗ