Cựu chiến binh Nguyễn Trọng Phúc- người viết đơn tố cáo
Cựu chiến binh Nguyễn Trọng Phúc- người viết đơn tố cáo

Tóm tắt sự việc: Bác Nguyễn Trọng Phúc, cựu chiến binh của quân đội nhân dân Việt Nam chiến trường biên giới phía Bắc, đã được Trung ương hội cựu chiến binh Việt Nam cấp thẻ hơn 10 năm nay, gửi đơn tố cáo ông Hà Hùng Cường- nguyên Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp về hành vi vơ vét của công nghiêm trọng. Người cựu chiến binh tố cáo tham nhũng này lên trung ương và đã bị địa phương Quảng Ninh trả thù hèn hạ suốt 10 năm. Bác đã kêu oan đến Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam và chúng tôi tiếp nhận đơn thư của bác.

 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN TỐ CÁO THAM NHŨNG VÀ BAO CHE CHO THAM NHŨNG

Kính gửi : – Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư, Trưởng BCĐTW về phòng chống tham nhũng;
– Ông Trần Đại Quang, Chủ Tịch nước CHXHCN Việt Nam;
– Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ Tướng Chính Phủ nước CHXHCN Việt Nam;
– Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ Tịch Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
– Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ Tướng thường trực Chính Phủ nước CHXHCN Việt Nam;
– Các cơ quan Thông tấn, báo chí và mạng xã hội.

Tôi tên là Nguyễn Trọng Phúc, Đảng Viên Đảng CSVN, Hội viên hội cựu chiến binh VN; Nguyên Chấp hành viên Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh; Nguyên Bí Thư chi bộ; Nguyên Trưởng Thi hành án dân sự TP Cẩm Phả. Hiện đang sinh hoạt và công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh làm đơn này gửi đến các Quý lãnh đạo Đảng, nhà nước để tố cáo về những hành vi tham nhũng, tiêu cực của ông Hà Hùng Cường, nguyên Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp và ông Vũ Văn Vân, nguyên Trưởng THADS tỉnh Quảng Ninh như sau:

1/Ông Hà Hùng Cường đã lợi dụng chức vụ quyền hạn liên tiếp ra quyết định bổ nhiệm, nâng ngạch trái pháp luật cho 5 công chức tại ngành THADS tỉnh Quảng Ninh đó là: Vũ Đình Huề (THADS Móng Cái), Bùi Thị Tuyết Dung (THADS Hạ Long), Trần Văn Phú (THADS Hoành Bồ), Vũ Thị Bích Vân (THADS Cẩm Phả), Nguyễn Mạnh Thường (Cán bộ tổ chức THADS tỉnh Quảng Ninh) từ ngạch Chấp hành viên cấp huyện lên ngạch Chấp hành viên cấp tỉnh; Để rồi ngay sau đó ủy quyền cho Cục Trưởng Cục THADS (Nay là Tổng Cục Trưởng Tổng cục THADS) thuộc Bộ Tư Pháp bổ nhiệm tiếp lên giữ chức Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh Quảng Ninh trong khi 5 công chức này không đủ điều kiện về hệ số lương và các điều kiện cần thiết khác để được bổ nhiệm, nâng ngạch theo như quy định tại khoản 3 điều 13 Pháp lệnh THADS năm 2014; Khoản 2 điều 27 Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 và Khoản 2 điều 24 Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính Phủ; Mục 2 Phần III Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007; Điểm c, điểm d mục 1 phần II và điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ mục 2 phần II Thông tư số 07/2008/TT-BNV ngày 04/9/2008 của Bộ Nội Vụ. Riêng bà Vũ Thị Bích Vân đầu năm 2017 còn được Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp bổ nhiệm tiếp lên giữ chức Phó Cục Trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Ninh.

2/Quá trình chỉ đạo và tổ chức thi hành án vụ án tranh chấp hợp đồng kinh tế giữa Ngân hàng nông nghiệp, phát triển nông thôn Quảng Ninh và Công ty TNHH sản xuất, chế biến, dịch vụ thủy sản Hoa Hương Quảng Ninh (Sau đây gọi tắt là Công ty Hoa Hương) theo bản án số 73/KT-PT ngày 19/7/1997 của TAND Tối cao và theo Quyết định Thi hành án số 09/QĐ-THA ngày 10/8/1997 của Cơ quan THADS Quảng Ninh, ông Vũ Văn Vân và Chấp hành viên cơ quan THADS Quảng Ninh đã vi phạm quy định tại điểm 1 mục III Thông tư số 399 ngày 07/4/1997 của Bộ Tư Pháp Hướng dẫn 1 số quy định về bán đấu giá tài sản. Vi phạm quy định tại khoản 3 điều 17 Nghị định số 69/CP ngày 18/10/1993 của Chính Phủ về Quy định thủ tục thi hành án dân sự. Vi phạm quy định tại khoản 1 điều 2 quy chế bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Nghị định số 86/CP ngày 19/12/1996 của Chính Phủ. Vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 34 Pháp lệnh THADS năm 1993. Vi phạm quy định tại điểm đ mục 3 Phần IV Thông tư liên tịch số 12 ngày 26/02/2001 của Bộ Tư Pháp – Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao hướng dẫn thực hiện 1 số quy định pháp luật về THADS. Việc ông Vũ Văn Vân chỉ đạo cho Chấp hành viên đem tài sản của Công ty Hoa Hương Quảng Ninh được hội đồng định giá của tỉnh định giá khởi điểm là 4.908.294.000đ (Đã đưa ra bán đấu giá nhưng không có người mua) để bán cho doanh nghiệp nhà nước là Ngân hàng nông nghiệp, phát triển nông thôn Quảng Ninh với giá 7.500.000.000đ trái với các quy định của pháp luật như vừa nêu trên và việc Giám đốc Ngân hàng nông nghiệp, phát triển nông thôn Quảng Ninh thỏa thuận trái pháp luật với ông Vũ Văn Vân và Chấp hành viên cơ quan THADS Quảng Ninh đem 7.500.000.000đ của nhà nước đi mua tài sản của Công ty Hoa Hương Quảng Ninh được định giá khởi điểm là 4.908.294.000đ (Đã đưa ra bán đấu giá nhưng không có người mua. Theo quy định của pháp luật là phải định giá lại, giảm giá và tiếp tục bán đấu giá) đã gây ra thiệt hại cho nhà nước ít nhất số tiền là 2.591.706.000đ (Hai tỷ, năm trăm chín mươi mốt triệu, bẩy trăm linh sáu nghìn đồng chẵn) và đã tạo điều kiện, hợp lý hóa giúp cho Công ty Hoa Hương Quảng Ninh thoát nợ.

Năm 2006 ông Vũ Văn Vân còn trực tiếp nhận tại cơ quan THADS tỉnh Quảng Ninh nhiều chục triệu đồng tiền đến bù giải phóng mặt bằng công trình xây dựng không đúng pháp luật. Vì gia đình ông Vũ Văn Vân ở TP Hạ Long, không hề có đất cát, nhà cửa, cây cối, hoa màu gì liên quan đến công trình xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan THADS huyện Hoành Bồ.

Cũng năm 2006 ông Vũ Văn Vân còn có hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Cụ thể là đã cố tình trả thù tôi người đã đứng ra tố cáo tham nhũng và tiêu cực bằng cách: Báo cáo, phản ánh không đúng sự thật về tôi với Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên THADS Quảng Ninh để Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên THADS tỉnh Quảng Ninh tưởng đó là thật nên đã chấp nhận và cho đó là lý do để không biểu quyết đề nghị Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp tái bổ nhiệm lại chức vụ Chấp hành viên THADS cấp huyện cho tôi; Để cho tôi bị miễn nhiệm chức vụ Trưởng THADS thành phố Cẩm Phả.

Từ năm 2006 đến năm 2008 ông Vũ Văn Vân còn lợi dụng chức vụ quyền hạn, đứng ra đề xuất nhân sự, tiến hành làm các thủ tục, hoàn tất hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, nâng ngạch trái pháp luật cho 6 công chức đó là: Với, Huề, Dung, Phú, Vân, Thường.

Ngoài ra ông Vũ Văn Vân còn trực tiếp ban hành Quyết định V/V Hoàn trả bồi thường thiệt hại số 73/10.3.2005 và đã chỉ đạo THADS Cẩm Phả ban hành Quyết định V/V Hoàn trả bồi thường thiệt hại số 146/05.4.2007 không đúng với các quy định của pháp luật nói chung cũng như quy định cụ thể tại điều 15, điều 16, điều 18 Nghị định số 47/CP ngày 03/5/1997 của Chính Phủ và điểm 7, điểm 8, điểm 9, điểm 10 Thông tư số 54 ngày 04/6/1998 của Ban Tổ chức cán bộ Chính Phủ (Nay là Bộ Nội Vụ). Đã xâm hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích vật chất hợp pháp chính đáng của tôi. Để lại oan ức cho tôi phải gánh chịu.

3/Ông Hà Hùng Cường đã cố tình trì hoãn và kéo dài việc giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo của tôi. Đã vi phạm nghiêm trọng về thời hạn và trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Cụ thể như: Từ tháng 5/2005 tôi đã có nhiều đơn gửi đến Bộ Tư Pháp để khiếu nại và tố cáo về nhiều hành vi tham nhũng, tiêu cực của ông Vũ Văn Vân. Sau hơn 3 năm liên tục đốc thúc, mãi đến ngày 01/8/2008 ông Hà Hùng Cường mới chỉ đạo xử lý và giải quyết cho ban hành Kết luận Thanh tra số 2211/KL-BTP ngày 16/7/2008 và Quyết định giải quyết khiếu nại số 09/QĐ-BTP ngày 05/01/2009 nhưng lại không đầy đủ và không đúng pháp luật. Đã cố tình bao che, dung túng, tiếp tay cho những hành vi tham nhũng, tiêu cực của ông Vũ Văn Vân, Chấp hành viên thi hành án vụ án Hoa Hương…

Không đồng ý 1 phần với Kết luận thanh tra và Quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ Tư Pháp. Căn cứ vào Luật Khiếu nại, tố cáo. Tôi đã có đơn gửi đến Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước, Chủ Tịch Quốc Hội, Thủ Tướng Chính Phủ, Tổng Thanh Tra Chính Phủ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra TW, Trưởng Ban Nội chính TW, các đại biểu Quốc Hội và đoàn đại biểu Quốc Hội, các cơ quan thông tấn báo chí và mạng xã hội kính đề nghị quan tâm xem xét, lên tiếng, có ý kiến và biện pháp yêu cầu Bộ Tư Pháp giải quyết tiếp đơn khiếu nại, tố cáo của tôi theo đúng như quy định của pháp luật.

Ngày 03/7/2009 Văn phòng Chính Phủ đã có văn bản số 4513/VPCP-KNTN và tiếp đến ngày 26/8/2014 Văn phòng Chính Phủ lại có văn bản số 6550/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi đến Bộ Tư Pháp với nội dung: “Yêu cầu Bộ Tư Pháp chỉ đạo xử nghiêm đối với những tập thể và các cá nhân có sai phạm nêu trong kết luận thanh tra số 2211/KL-BTP ngày 16/7/2008; có hình thức xử lý tương ứng với trách nhiệm của ông Vũ Văn Vân, nguyên Trưởng THADS tỉnh Quảng Ninh về các sai phạm; Kiểm tra, kết luận nội dung đơn tố cáo của ông Nguyễn Trọng Phúc theo quy định của pháp luật; Báo cáo kết quả lên Thủ Tướng Chính Phủ trong quý 4/2014”

Hai ý kiến chỉ đạo của 2 Phó Thủ Tướng tại 2 văn bản số 4513/VPCP-KNTN ngày 03/7/2009 và số 6550/VPCP-V.I ngày 26/8/2014 gửi Bộ Tư Pháp yêu cầu tỷ mỷ, rõ ràng là vậy. Nhưng rồi khiếu nại, tố cáo của tôi vẫn không được Bộ Tư Pháp xem xét, giải quyết.

Sau hơn 1 năm kể từ ngày Văn phòng Chính Phủ ban hành văn bản số 6550/VPCP-V.I ngày 26/8/2014 thì đến ngày 18/11/2015 Văn phòng Chính Phủ lại ban hành tiếp văn bản số 377/TB-VPCP gửi Bộ Tư Pháp, Ủy ban kiểm tra TW… thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của tôi.

Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ngày 12/4/2016 tại Cục THADS tỉnh Quảng Ninh với thành phần: Đại diện Bộ Tư Pháp, đại diện Ủy ban kiểm tra TW, đại diện Uỷ ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ninh, đại diện Cục THADS tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc với tôi để giải thích rõ về các nội dung khiếu nại, tố cáo. Tại buổi làm việc này tôi tiếp tục có ý kiến kiến nghị và đề nghị với Bộ Tư Pháp sớm tái bổ nhiệm lại chức vụ Chấp hành viên, Chi cục Trưởng THADS cấp huyện hoặc Trưởng phòng của Cục THADS tỉnh Quảng Ninh cùng với đó là giải quyết các chế độ, chính sách, quyền và lợi ích vật chất hợp pháp chính đáng cho tôi theo đúng như quy định của pháp luật và sớm hồi âm cho tôi biết kết quả bằng văn bản.

Nhưng đến nay khiếu nại và tố cáo của tôi tôi vẫn không được Bộ Tư Pháp xem xét, giải quyết dứt điểm theo đúng như qui định của pháp luật. Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc vẫn không được Bộ Tư Pháp và các cấp, bộ, ban, ngành thực hiện 1 cách nghiêm túc. Kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước đang bị Bộ Tư Pháp xem thường. Công lý, đen trắng, phải trái, đúng sai, luân thường, đạo lý hiện đang bị Bộ Tư Pháp làm đảo lộn.

Là Đảng viên Đảng CSVN, Hội viên Hội cựu chiến binh VN đã có trên 30 năm tuổi Đảng, gần 40 năm công tác trong ngành Tòa án và Thi hành án, đã xông pha qua chiến tranh lửa đạn, được rèn luyện, học hành và đào tạo bài bản, đã từng giữ nhiều vị trí chức vụ công tác trong ngành thi hành án, khen thưởng thì nhiều, lấy tín nhiệm thì 100% cán bộ công chức trong cơ quan THADS Cẩm Phả nơi tôi công tác đề nghị Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp tái bổ nhiệm lại chức vụ Chấp hành viên cho tôi. Chỉ vì tin và nghe theo Đảng, Nhà Nước đứng ra đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực mà tôi đã bị ông Vũ Văn Vân trả thù, trù dập. Từ vị trí Chấp hành viên cấp tỉnh, Bí Thư chi Bộ, Trưởng THADS thành phố Cẩm Phả không hề bị 1 hình thức kỷ luật gì bỗng dưng tôi bị mất hết các chức vụ như: Chức vụ về chuyên môn (Chấp hành viên), chức vụ lãnh đạo về Đảng (Bí Thư), chức vụ lãnh đạo về chính quyền (Trưởng Thi hành án), trở về làm 1 công chức thường trong khi đường lối, chính sách, pháp luật về công tác tổ chức, cán bộ của Đảng và nhà nước ta không bao giờ có chuyện đó và như vậy là không thể chấp nhận được.

Bị o ép, trả thù và trù dập, oan ức và quá bức súc. Mòn mỏi chờ đợi đã hơn 10 năm nay. Buộc tôi phải tiếp tục làm đơn này gửi đến các Quý lãnh đạo Đảng, nhà nước kính đề nghị quan tâm xem xét, lên tiếng, có ý kiến và biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo yêu cầu Bộ Tư Pháp phải giải quyết hoặc giao cho thanh tra Chính phủ giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại, tố cáo của tôi theo đúng như qui định của pháp luật. Để bảo vệ tôi người Đảng Viên – Người cựu chiến binh thật thà đã dũng cảm đứng ra đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Để tôi sớm được tái bổ nhiệm lại chức vụ Chấp hành viên – Chi cục Trưởng THADS cấp huyện hoặc Trưởng phòng của Cục THADS cấp tỉnh. Để khôi phục lại các quyền và lợi ích vật chất hợp pháp chính đáng cho tôi. Bồi thường thiệt hại cho tôi do những việc làm vi phạm pháp luật của ông Vũ Văn Vân gây ra. Để tôi khỏi bị thiệt thòi và không còn bị oan ức nữa.

Rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét giải quyết và sớm nhận được hồi âm của các Quý ông. Tôi xin trân thành cảm ơn.

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 5 năm 2018
Người làm đơn
(Đã ký): Nguyễn Trọng Phúc
Địa chỉ: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh.

Mặc dù đã được trung ương chỉ đạo giải quyết nhanh cho bác Nguyễn Trọng Phúc, tuy nhiên , các thế lực địa phương tại Quảng Ninh vẫn cố tình chần chừ không giải quyết đơn khiếu nại, trong suốt hơn 10 năm qua.

 

Bác Phúc liên lạc với Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam để nhờ sự can thiệp từ quần chúng. Thông tin liên lạc của bác Phúc: 0912553496, email pttrongphuc65@gmail.com. Đề nghị đồng bào và các tổ chức truyền thông cùng hợp sức lên tiếng để thực thi công lý cho đất nước Việt Nam.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

 

10.jpg

11.jpg

P.v Nghiệp đoàn báo chí

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s