Placeholder Image

Trong thời gian chờ đợi để có một cuộc bầu cử chính thức và hợp lệ, Hội đồng điều hành lâm thời, còn gọi là ban điều hành hay ban chấp hành, được quyền điều hành trên toàn bộ các thành viên trong nghiệp đoàn. 

Danh sách các cán bộ của Hội đồng điều hành lâm thời của Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam:

Triệu Hoài An- Tổng thư ký

Lê Ngọc Lan Hương- Thư ký tòa soạn

Lữ Khách- Trưởng ban giám sát

Email liên lạc: nghiepdoanbaochi@gmail.com hoặc nghiepdoanphongvien@gmail.com

Đường dây nóng liên lạc (telegram): +35796836691

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s